Vloženo: 28.06.2021 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Snažíme se reagovat na současnou situaci a nabízíme pro pedagogické pracovníky online vzdělávání z pohodlí domova, pro žáky připravující se na přijímací zkoušky online aplikaci a pro další zájemce pomůcky, deskové hry a pracovní sešity pro domácí procvičování i do školní lavice. Novinkou, kterou jsme na trh přivedli v únoru 2021 je nová logopedická aplikace, která pomáhá dětem od čtyř let a doposud si jí zakoupilo více než 260 mateřských škol v ČR. V neposlední řadě nabízíme i celou řadu akreditovaných kurzů MŠMT pro pedagogické pracovníky nejen pro doplnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i pro rozšíření pedagogické kvalifikace v rámci kurzů – Logopedický asistent, Logopedická chvilka v MŠ, kvalifikační kurz Asistenta pedagoga a mnoho dalšího.

Webináře

Výhodou webinářů je absolvování z pohodlí domova, sdílení zkušeností z praxe, využití online chatu s lektorkou webináře a v neposlední řadě získání osvědčení o absolvování a přístup k materiálům z webináře pro každého účastníka. Nabídku našich webinářů na aktuální pedagogická, psychologická či speciálně pedagogická témata přikládáme do přílohy. Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách www.vlavici.cz.

Pomůcky, pracovní sešity, hry

Vvydáváme celou řadu didaktických pomůcek a pracovních sešitů. V nabídce najdete pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, pro žáky se specifickými poruchami učení. Také nabízíme didaktické deskové hry, pexesa nebo přehledové karty učiva, které slouží jako pomocník všem žákům nebo pedagogům. Katalog našich produktů najdete v příloze. Od května jsme rozšířili náš e-shop o výtvarné a školní potřeby.

Logopedie V lavici

Od února 2021 jsme spustili nový webový portál – Logopedie V lavici – www.logopedie.vlavici.cz, který slouží nejen pro pedagogické pracovníky v mateřských školách, logopedické asistenty i logopedy, ale i pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Ve stovkách cvičení si může dítě procvičovat slovní zásobu, vhodnou artikulaci, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, rozvíjet čtení, psaní a mnoho dalšího.

Léto 2021

Na letošní léto jsme připravili několik akcí. Cyklus online webinářů „Vzdělávací středy“ přinesou celkem 16 webinářů na pedagogická, speciálně-pedagogická nebo psychologická témata, která nabídnou účastníkům vhled do současné školské problematiky. Také jsme připravili letní školu pro pedagogy V lavici 2021 a letní školu pro logopedické asistenty.

Celou naši nabídku najdete na www.vlavici.cz.

V případě dotazů budeme velmi rádi, když se nám ozvete na e-mail stanek@vlavici.cz.

Související dokumenty