Vloženo: 30.09.2021 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Novinky na metodickém portále RVP.CZ na měsíc říjen 2021.

 


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

12. 10. 2021 od 20:00 – Jak na gramotnosti ve škole – materiál pro učitele

Představení příručky „Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole“ vytvořené v rámci projektu PPUČ ve spolupráci s pilotními školami projektu od těch nejpovolanějších – Mgr. Anny Doubkové, PaedDr. Karla Tomka, PaedDr. Jana Tupého.

13. 10. 2021 od 20:00 – Formativní hodnocení

Jak žáky namotivovat, aby podávali maximální výkon? Jak hodnotit žáky v kooperativní skupině, když každý dělá něco jiného? Tyto a další otázky si klade Mgr. Tomáš Koten a podělí se s námi o odpovědi.

20. 10. 2021 od 20:00 – Rozvoj gramotností napříč vzdělávacími obory

O zpestření a zatraktivnění výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se lektoři Bc. Adam Cvik a Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D. snaží ve svých článcích na Metodickém portálu RVP.CZ. Nechte se inspirovat jejich živým vystoupením se širším tématem.

27. 10. 2021 od 20:00 – Kyberdítě a jeho sítě

Praktická doporučení jak vstoupit do světa dnešních dětí, jak se jim přiblížit a také jak nastavit zdravé hranice nám nabídnou lektorky Bc. Ida Pencová, Mgr. Viktória Zemanová z Hope4Kids.

Online setkání projektu APIV A

5. 10. 2021 od 14:00 – Podpůrná opatření poskytovaná žákům při výuce nové Informatiky

Webinář představí možnosti realizace podpůrných opatření poskytovaných znevýhodněným žákům při výuce nové Informatiky. Lektorky: PhDr. Renata Votavová a Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková.

12. 10. 2021 od 14:00 – Klima v heterogenní třídě a podpora klimatu učitelem

Účastníci webináře se seznámí s výsledky výzkumu ve vybraných krajích, jak učitelé přistupovali k diferenciaci a individualizaci při distanční výuce. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.

19. 10. 2021 od 17:00 – Rozvoj gramotností v raném dětství

Budeme diskutovat nad otázkami, kdy a jak je vhodné, nebo dokonce žádoucí podporovat rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí raného věku a proč. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Model pro kritické čtení vizuálních materiálů
autor: Anna Puchovská

Fotografie, ilustrace nebo plakáty jsou bohatými zdroji informací. Proč vést žáky na gymnáziu k tomu, aby věnovali vizuálním informacím více než letmý pohled?

K vybraným otázkám výuky kybernetické bezpečnosti
autor: Mgr. David Kudrna, spoluautor: Mgr. Petra Sobková

V textu diskutujeme otázky výuky kybernetické bezpečnosti v rámci školního vzdělávání. Nabízíme ucelené pojednání o slepých skvrnách v pedagogické praxi.

Obři a trpaslíci
autor: Kateřina Filkova

Základním tématem programu pro předškolní vzdělávání jsou předmatematické představy. Co je pro děti lepší – jaký život je lehčí? Ten obří, nebo ten trpasličí?

Je palmový olej opravdu nejhorší?
autor: Petr Tišl

Pracovní list je určen pro výuku zeměpisu, biologie či environmentální výchovy na gymnáziu, ale lze ho využít i při výuce mediální gramotnosti.

Konstantin a Metoděj
autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list pro 2. st. ZŠ sloužící k zopakování nejzákladnějších údajů o Konstantinovi a Metodějovi, k seznámení s hlaholicí a k práci s textem – Proglas.

Absolutní hodnota – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál pro 2. st. ZŠ obsahuje interaktivní práci s číslem a jeho absolutní hodnotou. Číslo se dá zadat buď posuvníkem, nebo ručním zadáním. Po stisku tlačítka se vypočítaná absolutní hodnota zobrazí číselně i graficky na číselné ose.

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Dne 8. září se konal Den gramotností, k němuž se projekt PPUČ přihlásil článkem se souhrnem materiálů, které projekt za dobu svého fungování připravil.

Vaší pozornosti doporučujeme také příspěvek, který reflektuje závěrečnou konferenci PPUČ, a příručku gramotností v ŠVP, kterou naleznete jako přílohu u dalšího projektového textu.

geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021
-09-29]. Dostupný pod licencí Public
Domain na WWW: <https://pixabay.
com/illustrations/geometry-mathematics-dice-1023846/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785

Související dokumenty