Vloženo: 29.09.2020 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Snažíme se reagovat na současnou situaci a nabízíme pro pedagogické pracovníky online vzdělávání z pohodlí domova, pro žáky připravující se na přijímací zkoušky online aplikaci a pro další zájemce pomůcky, deskové hry a pracovní sešity pro domácí procvičování i do školní lavice.

 Webináře

Výhodou webinářů je absolvování z pohodlí domova, sdílení zkušeností z praxe, využití online chatu s lektorkou webináře a v neposlední řadě získání osvědčení o absolvování a přístup k materiálům z webináře pro každého účastníka. Nabídku našich webinářů na aktuální pedagogická, psychologická či speciálně pedagogická témata přikládáme do přílohy. Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách www.vlavici.cz.

Pomůcky, pracovní sešity, hry

Nabídka vydavatelství celá řada didaktických pomůcek a pracovních sešitů. V nabídce najdete pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, pro žáky se specifickými poruchami učení. Také nabízíme didaktické deskové hry, pexesa nebo přehledové karty učiva, které slouží jako pomocník všem žákům nebo pedagogům. Katalog našich produktů najdete v příloze.

Přijímací zkoušky

Od 15. 9. 2020 jsme spustili novou online aplikaci – Přijímačky V lavici, tisícovky otázek jako příprava k přijímacím zkouškám najdete na www.prijimacky.vlavici.cz, je možné nabídnout pedagogům, žákům i zákonným zástupcům Vaší školy. V rámci licence pro třídu je možné pracovat na testech společně, jednotlivé účty můžete nabídnout Vašim žákům končících ročníků, aby hravě zvládli přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo na střední školy. V rámci webové aplikace získá každý uživatel zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení zadaní. Aplikaci neustále rozšiřujeme o další testové úlohy.

Kurzy v rámci DVPP

I na letošní školní rok jsme připravili nabídku akreditovaných kurzů MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mezi námi akreditovanými kurzy najdete:

  • ADHD – práce s dítětem/žákem s poruchami chování
  • Šikana – jak pracovat se šikanou ve třídě?
  • Školní zralost
  • Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Nebo kurz – Logopedický asistent – preventista řečové výchovy, určený především pro paní učitelky z MŠ a prvního stupně základní školy. V případě nepříznivé situace v souvislosti s COVID – 19 budou DVPP realizovány online formou.

Celou naši nabídku najdete na www.vlavici.cz, rádi bychom Vás požádali o předání informací pedagogům Vaší školy nebo jejich zákonným zástupcům.

V případě dotazů se můžete obracet na naši asistentku – tenglerova@vlavici.cz nebo tel.: +420 778 444 208.

Související dokumenty