Vloženo: 15.01.2016 Autor: Lenka Možná / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8593/19/R129 Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4457-506-Preventivni+programy+realizovane+skolami+a+skolskymi+zarizenimi+v+roce+2016.aspx

Související dokumenty