Témata

Uživatel přispíval do následujících témat:

  • Drogy
  • Sociálně patologické jevy
  • Dotační programy odboru školství JmK
  • Prevence
  • Dotace a granty

Pracovní prostory

Uživatel je členem následujících pracovních prostorů: