Vloženo: 13.01.2023 Autor: Lenka Možná / Lenka Možná

Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2023" byl schválen Radou JMK dne 11.01.2023 usnesením č. 5793/23/R88. Program je zaměřen na podporu minimálních preventivních programů ve školách směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Podrobnosti k programu možno nalézt na dotačním portále kraje nebo na odkazu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/20970-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2023.aspx

Související dokumenty