Vloženo: 12.01.2018 Autor: Lenka Možná / Lenka Možná

Dne 8.ledna 2018 schválila RJMK usnesením č. 3403/18/R47 "Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018". Cílem programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5997-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2018.aspx

Připojené soubory

Související dokumenty