Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 14.05.2020 09:23 (poslední změna: Lenka Možná, 22.05.2020 10:34 )
Autor: Lenka Možná
Výukové videospoty. Max. 2 minutové videospoty na témata: Kyberšikana, šikana, drogy, alkohol a netolismus vytvořené žáky Městského víceletého gymnázia Klobouky u Brna, příspěvková organizace a jejich školní metodičkou prevence. Na závěr každého spotu jsou uvedeny otázky k rozvedení následné diskuse se žáky. Videospoty vznikly za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Preventivní programy škol v roce 2019". Videospoty ke stažení v přiložených souborech.

Vloženo: 07.05.2020 11:47 (poslední změna: Lenka Možná, 14.05.2020 14:14 )
Autor: Lenka Možná
Manuál pro MŠ, ZŠ, SŠ k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid-19. Záštitu nad dokumentem převzala Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, OSPRCH z.s. Materiál slouží jako podpora pedagogů při reakcích na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu, obsahuje mimo jiné časová období s popisem jejich specifik, zdůrazňujících, na co se při práci se třídou zaměřit a návrhy možných aktivit pro tato období.

Vloženo: 22.04.2020 10:26 (poslední změna: Lenka Možná, 22.04.2020 11:01 )
Autor: Lenka Možná
Nabídka Etických dílen - webinář "Kyber-dítě a jeho sítě aneb jak se propojit s dnešními dětmi?" a další programy v on-line podobě

Vloženo: 18.02.2020 09:32 (poslední změna: Jana Konečná, 18.02.2020 09:36 )
Autor: Jana Konečná
Mezinárodní výtvarná soutěž pro děti MŠ, ZŠ a nižších ročníků gymnázií nese letos téma Pohádka.

Vloženo: 29.01.2020 12:48 (poslední změna: Lenka Možná, 29.01.2020 12:50 )
Autor: Lenka Možná
130. Rada JMK dne 13.01.2020 usnesením č. 9122/20/R130 schválila Strategii Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2028 a Krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2021. Možno nalézt na stránkách kraje pod Odborem školství v sekci strategické dokumenty nebo na odkaze: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=18546&TypeID=2

Vloženo: 22.01.2020 15:15
Autor: Oldřich Vybíral
Simulační hra pro žáky a studenty středních a vyšších odborných škol v manažerských dovednostech. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 13.01.2020 16:20
Autor: Adéla Pásková

Vloženo: 19.11.2019 17:28
Autor: Jana Konečná
Rada JMK schválila aktualizované znění PPNS dne 14. října 2019 svým usnesením č. 8455/19/R119.

Vloženo: 19.11.2019 15:55 (poslední změna: Jana Konečná, 19.11.2019 15:56 )
Autor: Jana Konečná
Informace ke způsobu přihlašování a o organizaci soutěže

Vloženo: 14.11.2019 13:50
Autor: Oldřich Vybíral
Festival je v podstatě výtvarnou soutěží organizovanou pro mladé talentované umělce ve věku od 4 do 20 let. Uskuteční se ve dnech 23.-30. 5. 2020 v severomakedonském městě Bitola.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil E-kurz na téma Základy rizikového chování na internetu. Kurz je vhodný pro školní metodiky prevence. Registrace do kurzu je možná na registračním formuláři: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyyXdFW1zUthcXM7yvK2iRUKm-1hlP9MhKvZRsrsh17pLBw/viewform V současnosti probíhá import uživatelů do kurzu jednou týdně tj. vždy v pondělí. Po tomto importu do kurzu by měl pracovníkům přijít uvítací e-mail s dalšími instrukcemi pro přihlášení i pro celkový průchod kurzem. Další informace naleznete v přílohách.
 • Květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách. Webinářem Vás provede zkušená lektorka Vlasta Urbanová, své zkušenosti budou sdílet vyučující, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují a s promítáním dokumentárních filmů v hodinách mají bohaté zkušenosti. V případě zájmu o webinář, napište prosím na email klara.bilkova@jsns.cz. Webinář je akreditován MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.
 • 07.09.2021 - 30.11.2021
  Konference proběhne proběhne od 14. do 18. března 2022. V rámci doprovodného programu proběhne řada aktivit včetně exkurzí a kongresu pro mladé aktivní lidi ve věku od 14 do 26 let. Podrobnosti v přílohách. Přihlašování do 30.11. resp. 31.12.2021.