Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 16.01.2018 12:31
Autor: Oldřich Vybíral
Informace o nové soutěži pro žáky a žákyně středních středních škol.

Vloženo: 12.01.2018 08:21 (poslední změna: Adéla Pásková, 12.01.2018 08:23 )
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

Vloženo: 12.01.2018 08:14
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Vloženo: 18.12.2017 12:33 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 18.12.2017 12:38 )
Autor: Lenka Možná
Adresář sítě služeb JMK v roce 2017 byl aktualizován v rámci podpořeného projektu MŠMT "Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje"

Vloženo: 18.09.2017 14:08
Autor: Lenka Endlicherová
Nabídka vzdělávacích akcí, zaměřených na rozvoj přeshraniční spolupráce především v předškolní oblasti. Více informací k jednotlivým akcím a jejich obsahu a program získáte na níže uvedených webových stránkách. Všechny akce jsou tlumočeny.

Vloženo: 17.05.2017 10:37 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 19.06.2017 09:58 )
Autor: Pavla Tichá
Ministerstvo vnitra stejně jako v předešlých letech pořádá soutěž pro školy Svět očima dětí. Jedná se o 14. ročník této soutěže, která je zaměřená na následující cílové skupiny děti ve věkovém rozpětí 5-16 let: - děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí - děti z prvního a druhého stupně základních škol - děti z dětských domovů - děti ze specializovaných škol - děti ze středisek volnočasových aktivit Podrobnosti k soutěži jsou uvedené v příloze.

Vloženo: 13.02.2017 14:52
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka vzdělávání i volnočasových aktivit v Moravském krasu,

Vloženo: 02.02.2017 15:02 (poslední změna: Pavla Tichá, 02.02.2017 15:04 )
Autor: Pavla Tichá
Dne 2.2.2017 schválila RJMK usnesením č.620/17/R9" Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2017". Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. DP je určen pro obce Jihomoravského kraje. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5377-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2017.aspx

Vloženo: 30.01.2017 09:32
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 30.01.2017 09:31
Autor: Lenka Možná
Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2013-2015 rozvíjel Strategii protidrogové politiky JMK na období 2010-2018 a byl nástrojem pro její implementaci

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.