Vloženo: 14.01.2021 Autor: Lenka Možná / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2021". Dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 7. schůzi konané dne 13.01.2021 usnesením č. 362/21/R7. Podrobnější informace možno nalézt na stránkách kraje v dotačním portále (oblast prevence a požární ochrana) nebo na odkaze: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12261-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2021.aspx

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12261-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2021.aspx

 

 

Související dokumenty