Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 21.02.2014 12:44
Autor: Jana Konečná
EuropaSecura je celostátní soutěž pro tříčlenná družstva studentů středních škol s maturitou.

Vloženo: 18.11.2013 08:47
Autor: Oldřich Vybíral
Česká triatlonová asociace hledá vedoucí nových triatlonových skupin dětí a mádeže od 8 do 15 let. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 11.11.2013 09:58 (poslední změna: Lucie Adamová, 11.11.2013 15:14 )
Autor: Oldřich Vybíral
7. - 15. 12. 2013 se v Brně a Ostravě uskuteční MS ve florbale žen. Jeďte se svými žáky fandit a vyhrajte zajímavé ceny.

Vloženo: 08.11.2013 10:24 (poslední změna: Pavla Tichá, 08.11.2013 11:27 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 04.11.2013 10:31
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:23
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:19 (poslední změna: Lenka Možná, 04.11.2013 10:20 )
Autor: Lenka Možná
Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity na sekundární či na terciální úrovni.

Vloženo: 04.11.2013 10:13 (poslední změna: Adéla Pásková, 04.11.2013 10:17 )
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:13
Autor: Lenka Možná
Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování .

Vloženo: 04.11.2013 10:07 (poslední změna: Lenka Možná, 04.11.2013 10:09 )
Autor: Lenka Možná
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil E-kurz na téma Základy rizikového chování na internetu. Kurz je vhodný pro školní metodiky prevence. Registrace do kurzu je možná na registračním formuláři: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyyXdFW1zUthcXM7yvK2iRUKm-1hlP9MhKvZRsrsh17pLBw/viewform V současnosti probíhá import uživatelů do kurzu jednou týdně tj. vždy v pondělí. Po tomto importu do kurzu by měl pracovníkům přijít uvítací e-mail s dalšími instrukcemi pro přihlášení i pro celkový průchod kurzem. Další informace naleznete v přílohách.
 • Květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách. Webinářem Vás provede zkušená lektorka Vlasta Urbanová, své zkušenosti budou sdílet vyučující, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují a s promítáním dokumentárních filmů v hodinách mají bohaté zkušenosti. V případě zájmu o webinář, napište prosím na email klara.bilkova@jsns.cz. Webinář je akreditován MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.
 • 07.09.2021 - 30.11.2021
  Konference proběhne proběhne od 14. do 18. března 2022. V rámci doprovodného programu proběhne řada aktivit včetně exkurzí a kongresu pro mladé aktivní lidi ve věku od 14 do 26 let. Podrobnosti v přílohách. Přihlašování do 30.11. resp. 31.12.2021.