Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 02.05.2013 10:01 (poslední změna: Jana Konečná, 02.05.2013 10:01 )
Autor: Jana Konečná
Soutěž je učena všem evropským školám, které vedou své žáky k solidaritě mezi generacemi. Projekty ve formě zprávy evropským politikům a fotografie se zasílají do 30.6. 2013.

Vloženo: 13.03.2013 14:46
Autor: Jana Konečná
Dvacátý ročník soutěže pořádá Společnost přátel USA. Každoročně je vybráno téma, které lze zpracovat libovolným literárním útvarem. To letošní zní: „When I am alone.“

Vloženo: 13.03.2013 14:28 (poslední změna: Jana Konečná, 13.03.2013 14:29 )
Autor: Jana Konečná
Cílem soutěže je zábavnou formou motivovat dosud nezapojené školy, žáky a učitele k zapojení do Programu celoživotního učení (Comenius, eTwinning, Leonardo da Vinci, SVES a dalších) a informovat je o plánech Evropské komise na návazné evropské vzdělávací programy od roku 2014.

Vloženo: 04.03.2013 15:19 (poslední změna: Lenka Možná, 04.03.2013 15:26 )
Autor: Lenka Možná
Pozvánka na konferenci Fórum zdraví ve vzdělávání, která proběhne ve dnech 19. - 21. dubna 2013 opět v Benešově u Prahy.

Vloženo: 19.02.2013 08:30
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora zkvalitňování sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje. Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.

Vloženo: 19.02.2013 08:20
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozšířit síť škol a školských zařízení podporujících zdraví a motivovat školy, které se programově orientují na podporu zdraví.

Vloženo: 19.02.2013 08:08 (poslední změna: Adéla Pásková, 19.02.2013 08:30 )
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Rozvoj MTZ v roce 2013 je určen organizacím (NNO, církve a náboženské společnosti), které dětem a mládeži pravidelně nabízí smysluplné vyžití volného času. Dotační program není určen sportovním organizacím.

Vloženo: 18.02.2013 14:50
Autor: Lenka Možná
Cílem dotačního programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Oprávněnými žadateli mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, cirkevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit.

Vloženo: 18.02.2013 14:41
Autor: Lenka Možná
Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Vloženo: 18.02.2013 13:15 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 18.02.2013 13:15 )
Autor: Lenka Endlicherová
Na své 8. schůzi dne 7.2.2013 vyhlásila Rada JMK usnesením č. 597/12/R8 dotační program Do světa! 2013. Úplné znění dotačního programu včetně všech příloh naleznete zde

 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 28.05.2019 - 28.05.2019
  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.
 • 26.05.2019 - 26.05.2019
  Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky