Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 19.02.2013 08:20
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozšířit síť škol a školských zařízení podporujících zdraví a motivovat školy, které se programově orientují na podporu zdraví.

Vloženo: 19.02.2013 08:08 (poslední změna: Adéla Pásková, 19.02.2013 08:30 )
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Rozvoj MTZ v roce 2013 je určen organizacím (NNO, církve a náboženské společnosti), které dětem a mládeži pravidelně nabízí smysluplné vyžití volného času. Dotační program není určen sportovním organizacím.

Vloženo: 18.02.2013 14:50
Autor: Lenka Možná
Cílem dotačního programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Oprávněnými žadateli mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, cirkevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit.

Vloženo: 18.02.2013 14:41
Autor: Lenka Možná
Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Vloženo: 18.02.2013 13:15 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 18.02.2013 13:15 )
Autor: Lenka Endlicherová
Na své 8. schůzi dne 7.2.2013 vyhlásila Rada JMK usnesením č. 597/12/R8 dotační program Do světa! 2013. Úplné znění dotačního programu včetně všech příloh naleznete zde

Vloženo: 12.02.2013 08:39
Autor: Jana Konečná
European Policy Center (EPC) vyzývá mladé občany členských států EU a Chorvatska k vyjádření názoru, proč je Evropský parlament důležitý a proč je důležité jít k nacházejícím volbám do EP.

Vloženo: 24.01.2013 09:37
Autor: Jana Konečná
Soutěž je pořádána v rámci Dnů Frankofonie a bude ji tvořit vědomostní kvíz a výtvarná soutěž. Je určena pro studenty francouzského jazyka a frankofonních reálií v České republice.

Vloženo: 15.01.2013 08:43
Autor: Jana Konečná
V Hradci Králové připravili 11. ročník oblíbené výtvarné soutěže.

Vloženo: 15.01.2013 08:21
Autor: Jana Konečná
Firma Microsoft vyhlašuje 2. ročník soutěže o výkonný notebook.

Vloženo: 12.12.2012 10:31
Autor: Jana Konečná
Šance pro studenty, jak díky chytrému nápadu získat finanční odměnu 30.000,- Kč.

 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -