Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 27.08.2013 14:47 (poslední změna: Lenka Možná, 29.08.2018 10:27 )
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 23.08.2013 13:15 (poslední změna: Jana Konečná, 11.09.2013 09:41 )
Autor: Jana Konečná
Střední školy žádají o dotaci vygenerováním písemné žádosti z elektronického systému v termínu od 30. 9. do 25. 10. 2013.

Vloženo: 22.08.2013 16:10 (poslední změna: Jana Konečná, 11.09.2013 09:48 )
Autor: Jana Konečná
Sedmý ročník soutěže určené pro střední školy v Evropské unii pořádá generální ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT).

Vloženo: 08.08.2013 12:02
Autor: Oldřich Vybíral
Konference Trnavské univerzity. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 13.05.2013 10:40 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 20.05.2013 13:20 )
Autor: Jana Konečná
Projekt Legie 100 bude prezentován v areálu BVV u příležitosti 100. výročí založení československých legií ve Francii, Itálii a Rusku ve dnech 22.5. – 26.5. 2013 jako doprovodný program Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2013.

Vloženo: 10.05.2013 07:27
Autor: Oldřich Vybíral
Blíží se uzávěrka Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty,. Více níže a v příloze.

Vloženo: 02.05.2013 10:07
Autor: Jana Konečná
Společnost MICRORISC s.r.o. vyhlásila pro studenty středních a vyšších odborných škol i školy samotné již třetí ročník soutěže „Nejlepší student“

Vloženo: 02.05.2013 10:03
Autor: Jana Konečná
Veselá divadelní společnost, o.p.s. pořádá konkurz nejen na obsazení do hudební komedie „Nezkrotná lady Hamiltonová“.

Vloženo: 02.05.2013 10:01 (poslední změna: Jana Konečná, 02.05.2013 10:01 )
Autor: Jana Konečná
Soutěž je učena všem evropským školám, které vedou své žáky k solidaritě mezi generacemi. Projekty ve formě zprávy evropským politikům a fotografie se zasílají do 30.6. 2013.

Vloženo: 13.03.2013 14:46
Autor: Jana Konečná
Dvacátý ročník soutěže pořádá Společnost přátel USA. Každoročně je vybráno téma, které lze zpracovat libovolným literárním útvarem. To letošní zní: „When I am alone.“

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 23.04.2019 - 23.04.2019
  Juniorský maraton je největší běžeckou akcí pro střední školy v České republice. Běží se formou štafety desetičlenných družstev složených ze středoškolských studentů, kteří společně zdolávají trať klasického maratonu, tedy 42,195 km.
 • 24.04.2019 - 24.04.2019
  Seminář je realizován v rámci projektu "Celorepubliková implementace Metodiky dopravní výchovy pro MŠ" financovaného Ministerstvem dopravy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Samotná Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, která vznikla v roce 2018, je ke stažení na www.detivdoprave.cz.
 • 28.05.2019 - 28.05.2019
  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.