Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 08.08.2013 12:02
Autor: Oldřich Vybíral
Konference Trnavské univerzity. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 13.05.2013 10:40 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 20.05.2013 13:20 )
Autor: Jana Konečná
Projekt Legie 100 bude prezentován v areálu BVV u příležitosti 100. výročí založení československých legií ve Francii, Itálii a Rusku ve dnech 22.5. – 26.5. 2013 jako doprovodný program Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2013.

Vloženo: 10.05.2013 07:27
Autor: Oldřich Vybíral
Blíží se uzávěrka Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty,. Více níže a v příloze.

Vloženo: 02.05.2013 10:07
Autor: Jana Konečná
Společnost MICRORISC s.r.o. vyhlásila pro studenty středních a vyšších odborných škol i školy samotné již třetí ročník soutěže „Nejlepší student“

Vloženo: 02.05.2013 10:03
Autor: Jana Konečná
Veselá divadelní společnost, o.p.s. pořádá konkurz nejen na obsazení do hudební komedie „Nezkrotná lady Hamiltonová“.

Vloženo: 02.05.2013 10:01 (poslední změna: Jana Konečná, 02.05.2013 10:01 )
Autor: Jana Konečná
Soutěž je učena všem evropským školám, které vedou své žáky k solidaritě mezi generacemi. Projekty ve formě zprávy evropským politikům a fotografie se zasílají do 30.6. 2013.

Vloženo: 13.03.2013 14:46
Autor: Jana Konečná
Dvacátý ročník soutěže pořádá Společnost přátel USA. Každoročně je vybráno téma, které lze zpracovat libovolným literárním útvarem. To letošní zní: „When I am alone.“

Vloženo: 13.03.2013 14:28 (poslední změna: Jana Konečná, 13.03.2013 14:29 )
Autor: Jana Konečná
Cílem soutěže je zábavnou formou motivovat dosud nezapojené školy, žáky a učitele k zapojení do Programu celoživotního učení (Comenius, eTwinning, Leonardo da Vinci, SVES a dalších) a informovat je o plánech Evropské komise na návazné evropské vzdělávací programy od roku 2014.

Vloženo: 04.03.2013 15:19 (poslední změna: Lenka Možná, 04.03.2013 15:26 )
Autor: Lenka Možná
Pozvánka na konferenci Fórum zdraví ve vzdělávání, která proběhne ve dnech 19. - 21. dubna 2013 opět v Benešově u Prahy.

Vloženo: 19.02.2013 08:30
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora zkvalitňování sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje. Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.

 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.