Vloženo: 29.04.2015 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Literární soutěž pro žáky ZŠ. Podrobnosti v přílohách, včetně přihlašovacího formuláře.

LITERÁRNÍ a VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro žáky základních škol v ČR na téma:

 

„JAK TO UDĚLAT, ABY LIDÉ NEKOUŘILI?“

 

Do soutěže budou zařazeny literární práce – v rozsahu maximálně 1 stránky formátu A4, a výtvarné práce – postery, plakáty, videa v maximální délce 4 minuty.

Hodnotí se především originalita, nápad či hloubka, s jakou bude téma zpracováno. Práce mohou být individuální, celotřídní nebo skupinové.

Každá práce musí být zřetelně označena:

1)        jménem a příjmením autora, jeho věkem

2)        adresou školy, třídou (popř. i  telefonním číslem či e-mailem na kontaktní osobu)

 

Uzávěrka soutěže je 31.  května 2015.

Připojené soubory

Související dokumenty