Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 16.01.2017 08:36 (poslední změna: Adéla Pásková, 06.03.2017 08:26 )
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

Vloženo: 13.01.2017 11:53 (poslední změna: Adéla Pásková, 14.02.2017 07:33 )
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

Vloženo: 13.01.2017 10:17 (poslední změna: Lenka Možná, 13.01.2017 10:17 )
Autor: Lenka Možná
Dne 12.ledna 2017 schválila RJMK usnesením č.388/17/R7 "Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017". Cílem programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5222-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2017.aspx

Vloženo: 13.12.2016 14:30
Autor: Oldřich Vybíral
Přes veškerá opatření, se výskyt virové hepatitidy typu A - (VHA) stále nedaří podchytit tak, aby došlo ke snížení výskytu. KHS JmK odbor hygieny dětí a mladistvých připravil edukační materiál a další informace pro školy a školská zařízení.

Vloženo: 16.11.2016 15:29
Autor: Oldřich Vybíral
Smyslem projektu je rozpohybovat děti ve školním věku a přivést co nejvíce z nich k aktivnímu sportování.

Vloženo: 15.11.2016 09:27 (poslední změna: Jana Konečná, 17.01.2017 10:01 )
Autor: Oldřich Vybíral
Sbíráš rád kameny či zkameněliny? Zajímáš se o svět okolo sebe a o jeho vznik? Dokážeš vidět v sopečné činnosti a v dalších procesech utvářejících krajinu báječné dobrodružství? A ještě rád/a soutěžíš? Pak je Geologická olympiáda právě pro Tebe!

Vloženo: 20.07.2016 14:06
Autor: Adéla Pásková

Vloženo: 11.05.2016 09:01
Autor: Oldřich Vybíral
Univerzitní kino Scala. Témata: udržitelnost životního prostředí, globální oteplování a jeho historie, ekologie; protidrogová prevence, sociální tématika, bezdomovectví, pomoc druhým, sociální politika státu aj.

Vloženo: 15.03.2016 10:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 15.03.2016 10:57 )
Autor: Oldřich Vybíral
Pro MŠ, ZŠ a SŠ na předcházení úrazům.

Vloženo: 10.03.2016 14:04
Autor: Lenka Endlicherová
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž o návrh na uspořádání projektového dne na téma "Umění žít spolu".

 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -