Vloženo: 13.01.2020 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2020 schválila Rada Jihomoravského kraje na své 130. schůzi konané dne 13.1.2020 usnesením číslo 9124/20/R130. Podrobnosti o dotačním programu naleznete zde: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7486-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2020.aspx.

 

Související dokumenty