Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 15.01.2016 10:33
Autor: Lenka Možná
RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8596/19/R129 Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2016. Oznámení je ode dneška (15. 1. 2016) uveřejněno na úřední desce KrÚ JMK a webových stránkách Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Vloženo: 15.01.2016 10:22 (poslední změna: Lenka Možná, 15.01.2016 10:25 )
Autor: Lenka Možná
RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8593/19/R129 Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Vloženo: 15.01.2016 09:27 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 15.01.2016 11:57 )
Autor: Pavla Tichá
Cílem programu je podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách.

Vloženo: 25.08.2015 13:32 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 25.08.2015 13:34 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 25.08.2015 09:44
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídneme Vám způsob, jak s dětmi mluvit o katastrofách, především o povodních v České republice i ve světě.

Vloženo: 29.06.2015 12:57 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 29.06.2015 12:59 )
Autor: Lenka Endlicherová
Dům zahraniční spolupráce pořádá hru k 10. výročí eTwinningu.

Vloženo: 29.04.2015 12:16
Autor: Oldřich Vybíral
Literární soutěž pro žáky ZŠ. Podrobnosti v přílohách, včetně přihlašovacího formuláře.

Vloženo: 30.03.2015 11:17 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 31.03.2015 10:24 )
Autor: Lenka Endlicherová
Zašlete návrh Evropského projektového dne na téma "Evropa hrou" do 10.4.2015 a získejte podporu pro jeho organizaci. Soutěž je pro všechny školy, organizace působící v oblasti práce s mládeží a další organizace, které se podílejí na formálním i neformálním vzdělávání. Více informací v přiloženém souboru a na adrese www.evropanasimaocima.cz.

Vloženo: 17.03.2015 07:54
Autor: Oldřich Vybíral
III. ročník 2014/2015 „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“ Podrobnosti včetně přihlášky do brněnského postupového kola v přílohách.

Vloženo: 11.03.2015 14:52 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 11.03.2015 14:54 )
Autor: Oldřich Vybíral
Další informace k Juniorskému maratonu 2015 - akce pro střední školy.

 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 28.05.2019 - 28.05.2019
  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.
 • 26.05.2019 - 26.05.2019
  Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -