Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 29.06.2015 12:57 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 29.06.2015 12:59 )
Autor: Lenka Endlicherová
Dům zahraniční spolupráce pořádá hru k 10. výročí eTwinningu.

Vloženo: 29.04.2015 12:16
Autor: Oldřich Vybíral
Literární soutěž pro žáky ZŠ. Podrobnosti v přílohách, včetně přihlašovacího formuláře.

Vloženo: 30.03.2015 11:17 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 31.03.2015 10:24 )
Autor: Lenka Endlicherová
Zašlete návrh Evropského projektového dne na téma "Evropa hrou" do 10.4.2015 a získejte podporu pro jeho organizaci. Soutěž je pro všechny školy, organizace působící v oblasti práce s mládeží a další organizace, které se podílejí na formálním i neformálním vzdělávání. Více informací v přiloženém souboru a na adrese www.evropanasimaocima.cz.

Vloženo: 17.03.2015 07:54
Autor: Oldřich Vybíral
III. ročník 2014/2015 „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“ Podrobnosti včetně přihlášky do brněnského postupového kola v přílohách.

Vloženo: 11.03.2015 14:52 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 11.03.2015 14:54 )
Autor: Oldřich Vybíral
Další informace k Juniorskému maratonu 2015 - akce pro střední školy.

Vloženo: 24.02.2015 09:45
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná a literární soutěž pro žáky ZŠ.

Vloženo: 19.02.2015 14:46
Autor: Oldřich Vybíral
Možnost zúčastnit se pokračuje do 30.4.2015.

Vloženo: 02.02.2015 08:32
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 28.01.2015 12:50
Autor: Pavla Tichá
Podmínky vyhlášeného DP naleznete na uvedeném odkazu.

Vloženo: 19.01.2015 10:31
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu. Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.