Vloženo: 16.01.2019 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Dotační program je zaměřen na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven.

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 14.1.2019 usnesením č. 6191/19/R84 dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2019. Podrobnosti o dotačním programu naleznete zde: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6922-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2019.aspx.

 

Související dokumenty