Vloženo: 15.01.2019 Autor: Lenka Možná / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí .

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 14.01.2019 usnesením č. 6192/19/R84 dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2019. Výše celkové částky na tento dotační program je 8.500.000 Kč.

Podrobnosti možno nalézt na odkaze - https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6816-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2019.aspx

Připojené soubory

Související dokumenty