Vloženo: 16.01.2019 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Cílem dotačního programu je podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 a podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže na krajské úrovni

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 14.01.2019 usnesením č. 6190/19/84 dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji. Více informací o dotačním programu naleznete zde: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6929-506-Naplnovani+Koncepce+podpory+mladeze+v+Jihomoravskem+kraji.aspx.

Související dokumenty