Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 19.01.2015 09:46 (poslední změna: Zdeněk Beneš, 19.01.2015 10:27 )
Autor: Zdeněk Beneš
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu.Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Vloženo: 19.01.2015 09:28
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Vloženo: 19.01.2015 09:18
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol - právnických osob vykonávajících činnost škol (dále jen „školy“) a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

Vloženo: 03.11.2014 08:28
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 03.11.2014 08:14
Autor: Oldřich Vybíral
Byla vyhlášena nová soutěž s environmentální tématikou (recyklace použitých hliníkových nápojových plechovek), kterou pořádá nezisková organizace BCME BevCan East.

Vloženo: 08.10.2014 15:20 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.10.2014 15:44 )
Autor: Oldřich Vybíral
Brno 26.10.2014. Podrobnosti dále.

Vloženo: 17.09.2014 13:22 (poslední změna: Lenka Možná, 17.09.2014 13:23 )
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 25.06.2014 15:45
Autor: Jana Konečná
Dvoudenní workshop kombinovaný s přednáškami a exkurzí

Vloženo: 21.05.2014 10:34
Autor: Jana Konečná
Dvoudenní workshop kombinovaný s přednáškami a exkurzí na odborné pracoviště.

Vloženo: 27.03.2014 17:56 (poslední změna: Lucie Adamová, 28.03.2014 08:05 )
Autor: Jana Konečná
Dvěma ústředními cíli projektu jsou jednak podpora talentovaných žáků slovensko-českého příhraničí ve vybraných oborech a zároveň prohloubení kvalifikace pedagogů.

 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.