Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 17.05.2017 10:37 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 19.06.2017 09:58 )
Autor: Pavla Tichá
Ministerstvo vnitra stejně jako v předešlých letech pořádá soutěž pro školy Svět očima dětí. Jedná se o 14. ročník této soutěže, která je zaměřená na následující cílové skupiny děti ve věkovém rozpětí 5-16 let: - děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí - děti z prvního a druhého stupně základních škol - děti z dětských domovů - děti ze specializovaných škol - děti ze středisek volnočasových aktivit Podrobnosti k soutěži jsou uvedené v příloze.

Vloženo: 13.02.2017 14:52
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka vzdělávání i volnočasových aktivit v Moravském krasu,

Vloženo: 02.02.2017 15:02 (poslední změna: Pavla Tichá, 02.02.2017 15:04 )
Autor: Pavla Tichá
Dne 2.2.2017 schválila RJMK usnesením č.620/17/R9" Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2017". Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. DP je určen pro obce Jihomoravského kraje. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5377-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2017.aspx

Vloženo: 30.01.2017 09:32
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 30.01.2017 09:31
Autor: Lenka Možná
Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2013-2015 rozvíjel Strategii protidrogové politiky JMK na období 2010-2018 a byl nástrojem pro její implementaci

Vloženo: 16.01.2017 08:36 (poslední změna: Adéla Pásková, 06.03.2017 08:26 )
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

Vloženo: 13.01.2017 11:53 (poslední změna: Adéla Pásková, 14.02.2017 07:33 )
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

Vloženo: 13.01.2017 10:17 (poslední změna: Lenka Možná, 13.01.2017 10:17 )
Autor: Lenka Možná
Dne 12.ledna 2017 schválila RJMK usnesením č.388/17/R7 "Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017". Cílem programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5222-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2017.aspx

Vloženo: 13.12.2016 14:30
Autor: Oldřich Vybíral
Přes veškerá opatření, se výskyt virové hepatitidy typu A - (VHA) stále nedaří podchytit tak, aby došlo ke snížení výskytu. KHS JmK odbor hygieny dětí a mladistvých připravil edukační materiál a další informace pro školy a školská zařízení.

Vloženo: 16.11.2016 15:29
Autor: Oldřich Vybíral
Smyslem projektu je rozpohybovat děti ve školním věku a přivést co nejvíce z nich k aktivnímu sportování.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil E-kurz na téma Základy rizikového chování na internetu. Kurz je vhodný pro školní metodiky prevence. Registrace do kurzu je možná na registračním formuláři: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyyXdFW1zUthcXM7yvK2iRUKm-1hlP9MhKvZRsrsh17pLBw/viewform V současnosti probíhá import uživatelů do kurzu jednou týdně tj. vždy v pondělí. Po tomto importu do kurzu by měl pracovníkům přijít uvítací e-mail s dalšími instrukcemi pro přihlášení i pro celkový průchod kurzem. Další informace naleznete v přílohách.
 • Květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách. Webinářem Vás provede zkušená lektorka Vlasta Urbanová, své zkušenosti budou sdílet vyučující, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují a s promítáním dokumentárních filmů v hodinách mají bohaté zkušenosti. V případě zájmu o webinář, napište prosím na email klara.bilkova@jsns.cz. Webinář je akreditován MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.