Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 24.02.2015 09:45
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná a literární soutěž pro žáky ZŠ.

Vloženo: 19.02.2015 14:46
Autor: Oldřich Vybíral
Možnost zúčastnit se pokračuje do 30.4.2015.

Vloženo: 02.02.2015 08:32
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 28.01.2015 12:50
Autor: Pavla Tichá
Podmínky vyhlášeného DP naleznete na uvedeném odkazu.

Vloženo: 19.01.2015 10:31
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu. Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Vloženo: 19.01.2015 09:46 (poslední změna: Zdeněk Beneš, 19.01.2015 10:27 )
Autor: Zdeněk Beneš
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu.Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Vloženo: 19.01.2015 09:28
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Vloženo: 19.01.2015 09:18
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol - právnických osob vykonávajících činnost škol (dále jen „školy“) a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

Vloženo: 03.11.2014 08:28
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 03.11.2014 08:14
Autor: Oldřich Vybíral
Byla vyhlášena nová soutěž s environmentální tématikou (recyklace použitých hliníkových nápojových plechovek), kterou pořádá nezisková organizace BCME BevCan East.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 28.05.2019 - 28.05.2019
  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.
 • 26.05.2019 - 26.05.2019
  Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let.