Vloženo: 12.01.2018 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže schválila Rada Jihomoravského kraje na své 47. schůzi konané dne 8.1.2018 usnesením č. 3404/18/R47.

Informace o dotačním programu naleznete na www.kr-jihomoravsky.cz - sekce granty a dotace - dotační portál JMK - dotační oblasti - vzdělávání, sport a volný čas.

Související dokumenty