Vloženo: 02.02.2017 Autor: Pavla Tichá / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Dne 2.2.2017 schválila RJMK usnesením č.620/17/R9" Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2017". Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. DP je určen pro obce Jihomoravského kraje. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5377-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2017.aspx

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2017

Související dokumenty