Vloženo: 30.01.2017 Autor: Lenka Možná / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2013-2015 rozvíjel Strategii protidrogové politiky JMK na období 2010-2018 a byl nástrojem pro její implementaci

Vyhodnocení Krátkodobého realizačního plánu protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2013-2015

Související dokumenty