Vloženo: 12.01.2018 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Cílem dotačního programu je podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji schválila Rada Jihomoravského kraje na své 47. schůzi konané dne 8.1.2018 usnesením č. 3401/18/R47.

Informace o dotačním programu naleznete na www.kr-jihomoravsky.cz - sekce granty a dotace - dotační portál - dotační oblasti - vzdělávání, sport a volný čas.

 

 

Související dokumenty