Vloženo: 14.01.2021 Autor: Lenka Možná / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021. Dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 7. schůzi konané dne 13.01.2021 usnesením č. 364/21/R7. Podrobnější informace možno nalézt na stránkách kraje v dotačním portále (oblast prevence a požární ochrana) nebo na odkaze: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12260-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2021.aspx.

Související dokumenty