Vloženo: 07.04.2021 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

AŠSK ČR na základě úspěšného projektu Vzdělávací dny 2020 vytvořila nabídku pro letošní prázdniny, kterou předkládá školám v rámci podpory vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.

Letní kempy 2021 - Informace pro zájemce

Navazujeme na úspěšný prázdninový projekt.

 

Zobrazit e-mail online

 

Web AŠSK

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,


velmi nás těší, že s odkazem na vypsanou výzvu  MŠMT s názvem „Letní kempy 2021“ Vám můžeme potvrdit, že o prázdninách letošního roku tento program naváže na velmi úspěšný projekt Vzdělávací dny AŠSK ČR.

 

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou spolupráce na tomto projektu, který je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR, a který má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.

 

PRO PRŮBĚH PROJEKTU BUDOU PLATIT TYTO PARAMETRY 

· zajištění celodenní (8 hodin) péče o děti, složené z dopolední vzdělávací části a   odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám 

· program bude realizován ve skupinách složených z min. 15 závazně přihlášených

 dětí z I., II. či III. stupně škol 

· program musí být pro děti zajištěn 5 po sobě jdoucích kalendářních dní

· realizace projektu pořádajícím subjektem může probíhat ve více týdnech 

· období realizace je stanoveno od 1.7. do 31.8.2021

· účast žáka na akci je bezplatná 

 

ŠKOLA BUDE GARANTOVAT

· zajištění lektorů

· obsah programu, přizpůsobený     možnostem školy a zájmu dětí 

· účastníky projektu (žáci, kteří ve   školním roce 2020/2021 plnili povinnou   školní docházku)

· BOZ při realizaci projektu 

· fotografický výstup z projektových dnů   (bude upřesněno)

 

 

AŠSK ČR ZAJISTÍ PRO POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

· podklady pro administraci a             financování dle schváleného rozpočtu   a manuál pro průběh akce 

· rozpočet (mzdové náklady lektorů –   DPP do 250Kč/hod. a osobu +     materiální podporu projektu – dle   návrhu AŠSK ČR a na základě   Rozhodnutí MŠMT) 

· dokumentaci a přímou administrativní   podporu organizátora a účastníků   projektu

 

 

 

Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte, prosím, do čtvrtka 8.4.2021 první předběžnou přihlášku.

Kapacita projektu je v letošním roce omezená, proto bude o účasti škol rozhodovat datum a čas předběžného přihlášení.

 

Nezávazná přihláška - formulář

 

 

Web AŠSK - logo

 

Web MŠMT

 

Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy organizuje Asociace školních sportovních klubů České republiky

Související dokumenty