Vloženo: 15.02.2016 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Dotační program je určen pro školy zařazené v síti programu Škola podporující zdraví a pro školy zřizované Jihomoravským kraje, které se ucházejí o zařazení do zmíněné sítě zdravých škol.

Dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 129. schůzi konané dne 13.01.2016 usnesením č. 8593/16/R129. Cílem dotačního programu je podpora činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví. Více informací naleznete zde:http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4467-506-Skola+podporujici+zdravi+v+roce+2016.aspx.

Související dokumenty