Vloženo: 02.11.2012 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Organizace bezplatné přípravy k začlenění dětí osoby s cizí státní příslušností do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka v základních školách ve školním roce 2020/2021.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ukládá krajskému úřadu povinnost zajistit pro žáky, kteří jsou dětmi osoby s cizí státní příslušností, bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.  

Na základě ustanovení § 20 odst. 5, 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších přepisů určil Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství ve spolupráci se zřizovateli tyto základní školy realizující  vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi osoby s cizí státní příslušností:

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

tel. číslo: 516 419 702, 516 418 320, e-mail: zstgm@zstgm.cz

 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

tel. číslo: 541 219 992, 541 422 022, e-mail: zsstankova@volny.cz

 

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

tel. číslo: 515 227 525, 739 391 756, e-mail: reditel@evokace.cz

 

Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace

tel. číslo: 519 361 282, e-mail: mjanosek@slovacka.cz 

 

Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace

tel. číslo: 518 398 711, 518 398 712, e-mail: skola@zsocov.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace

tel. číslo: 519 424 564, e-mail: reditelna@zspohorelice.cz

 

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace

tel. číslo: 517 325 820, e-mail: pospisil@nadrazni5.cz

 

S řediteli výše uvedených základních škol bylo vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu projednáno.

OŠ KrÚ JMK, oddělení vzdělávání, tel 541 65 1111

Informace k dané problematice poskytují:

Ing. Simona Neubauerová, kl. 3526, Mgr. Hana Poslíková, kl. 3715

Související dokumenty