Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 04.10.2012 07:28 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 04.10.2012 07:42 )
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka e-learningového kurzu a seminářů společnosti Člověk v tísni, o. p. s. - Vzdělávací program Varianty.

Vloženo: 02.10.2012 13:36 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.10.2012 13:37 )
Autor: Oldřich Vybíral
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze pořádá v rámci cyklu „Židé, dějiny a kultura“ další základní semináře pro učitele ve dnech 15. a 16. října a 22. a 23. listopadu 2012. Tematicky jsou zaměřeny na dějiny, tradice a zvyky Židů (říjnový seminář) a antisemitismus, šoa a Stát Izrael (listopadový seminář).

Vloženo: 28.08.2012 08:48
Autor: Lucien Rozprým

Vloženo: 24.08.2012 10:15 (poslední změna: Lucien Rozprým, 24.08.2012 10:17 )
Autor: Lucien Rozprým

Vloženo: 16.08.2012 13:01
Autor: Lucien Rozprým

Vloženo: 26.07.2012 12:06
Autor: Miroslav Marek

Vloženo: 25.07.2012 09:48 (poslední změna: Miroslav Marek, 25.07.2012 09:49 )
Autor: Miroslav Marek

Vloženo: 16.07.2012 09:19
Autor: Miroslav Marek

Vloženo: 16.07.2012 09:16 (poslední změna: Miroslav Marek, 16.07.2012 09:16 )
Autor: Miroslav Marek

Vloženo: 16.07.2012 09:11 (poslední změna: Miroslav Marek, 16.07.2012 09:12 )
Autor: Miroslav Marek