Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2021)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

VÝKONY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (počty žáků přijímaných do 1. ročníku)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2021)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2021)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2021/2022

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 01.09.2021)

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 01.09.2021)

 

Vloženo: 04.03.2013 07:53
Autor: Oldřich Vybíral
Program zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv pro ty, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému od vedoucích zaměstnanců MŠ výše.

Vloženo: 05.11.2012 15:40 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 03.09.2021 14:45 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizováno k 01.09.2021.

Vloženo: 01.11.2012 08:20
Autor: Oldřich Vybíral
Opona, o.p.s. připravila ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze program pro žáky základních škol spojený s promítáním filmu Poslední let Petra Ginze dokumentujícího příběh mimořádně umělecky nadaného chlapce česko-židovského původu, který zahynul v Osvětimi. Program nabízí učitelům příležitost spojit výuku historie s multikulturní výchovou v kontextu současné společnosti. Pořádá se za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vloženo: 30.10.2012 14:54 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 26.03.2021 14:25 )
Autor: Oldřich Vybíral
Metodický pokyn č. 1/08 vedoucího odboru školství KrÚ JMK k postupu pro předkládání žádostí ve věci rejstříku škol a školských zařízení. Doplnění aktualizace k 1.1.2021.

Vloženo: 15.10.2012 14:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 26.10.2021 11:18 )
Autor: Oldřich Vybíral
PROBÍHÁ AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22.

Vloženo: 04.10.2012 07:28 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 04.10.2012 07:42 )
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka e-learningového kurzu a seminářů společnosti Člověk v tísni, o. p. s. - Vzdělávací program Varianty.

Vloženo: 02.10.2012 13:36 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.10.2012 13:37 )
Autor: Oldřich Vybíral
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze pořádá v rámci cyklu „Židé, dějiny a kultura“ další základní semináře pro učitele ve dnech 15. a 16. října a 22. a 23. listopadu 2012. Tematicky jsou zaměřeny na dějiny, tradice a zvyky Židů (říjnový seminář) a antisemitismus, šoa a Stát Izrael (listopadový seminář).

Vloženo: 28.08.2012 08:48
Autor: Lucien Rozprým

Vloženo: 24.08.2012 10:15 (poslední změna: Lucien Rozprým, 24.08.2012 10:17 )
Autor: Lucien Rozprým

Vloženo: 16.08.2012 13:01
Autor: Lucien Rozprým