Vloženo: 23.05.2013 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

Projekt Pospolu se snaží vytvářet spolupráci škol a firem. Jde o koncept kooperativního modelu odborného vzdělávání a obecně aplikovatelných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů. Sledujte stránky uvedené níže!

1) K účasti v pilotáži, do které se mohou zapojit střední školy i firmy od září 2013. Předběžné informace k výběrovému řízení, jež bude oficiálně vyhlášeno v nejbližších týdnech a na jehož základě získá podporu 25 partnerství ve všech regionech ČR, jsou zveřejněny na stránkách projektu

http://www.nuv.cz/pospolu/pilotaz

Pro zájemce o podání nabídky v zakázce budou uspořádány v  červnu 2-3 informační prezenční semináře. Termíny budou ihned po vyhlášení zakázky zveřejněny na webu projektu a rozeslány odběratelům novinek projektu Pospolu, k odběru se lze přihlásit na stránce

http://www.nuv.cz/pospolu/registrace

2) Ke sdílení zkušeností se spoluprací školy a firmy. Připravili jsme dotazník, prostřednictvím kterého budeme sbírat anotace Vašeho partnerství. Tyto příklady dobré praxe pak v případě zájmu zveřejníme na webu projektu nebo v jiných informačních materiálech projektu, a případně též jako součást aplikovaných modelů spolupráce, které v rámci projektu Pospolu vznikají. Formulář k vyplnění najdete na stránce

https://docs.google.com/a/nuv.cz/forms/d/1Lr9Hlc9mzGhfgP1MA6q16GTICnIPWebf9bru_X3Hr5w/viewform

Chtěli bychom Vás požádat, abyste zpravodaj a výše uvedená upozornění na možnost zapojení do projektu vhodným způsobem rozšířili i dále. Zpravodaj projektu najdete na stránce

http://www.nuv.cz/pospolu/zpravodaj-projektu

V příloženém dokumentu je první číslo  zpravodaje projektu Pospolu,

 

Další informace a kontakty:

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv.cz
Tel.: +420 774 720 437

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv.cz

Projekt POSPOLU je zaměřen na podporu spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání.
Informace o projektu naleznete na stránkách www.nuv.cz/pospolu.
K odběru novinek se můžete přihlásit na adrese www.nuv.cz/pospolu/registrace.

Připojené soubory

Související dokumenty