Vloženo: 14.09.2015 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

Aktualizováno k 12.9.2022. Pro školní rok 2022/23.

Kurzy jsou určeny pro osoby, které po ukončení povinné školní docházky nezískaly stupeň vzdělání - základní vzdělání.

V souladu s ustanovením § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 12 a § 13 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola
po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kurzy pro získání základního vzdělání.  

 

Ve školním roce 2022/2023 organizuje kurz pro získání základního vzdělání Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace.

Kontaktní adresa: Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace

                              tel. číslo: 545 212 165

                              e-mail: info@osmec.cz

 

OŠ KrÚ JMK, oddělení vzdělávání, tel. 541 65 1111

Informace k dané problematice poskytují:

Mgr. Martina Fildánová, kl. 3715

Ing. Simona Neubauerová, kl. 3526

Související dokumenty