Vloženo: 18.04.2013 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

„100 vědců do středních škol“ je projekt třídenních Intenzivních škol pro středoškolské studenty a pedagogy pořádaných postupně v každém kraji ČR. Cílem projektu je poskytnout studentům intenzivní a nevšední zážitek, důležitý ve věku rozhodování o další životní cestě. Sledujte tyto stránky - projekt bude také v Jihomoravském kraji.

„100 vědců do středních škol“ je projekt třídenních Intenzivních škol pro středoškolské studenty a pedagogy pořádaných postupně v každém kraji ČR. Účastníci se během nich setkávají
s význačnými vědci, mají možnost poslouchat jejich přednášky na poutavá vědecká témata, diskutovat s nimi při přednáškách i během práce v sekcích, kde v malých skupinkách získávají
zkušenosti s prací nad vlastními tématy. Cílem projektu je poskytnout studentům intenzivní a nevšední zážitek, důležitý ve věku rozhodování o další životní cestě. Setkání se světem vědy, bezprostřední kontakt s významnými
vědci i zkušenost s vlastním kreativním přemýšlením může některé z nich přivést k tomu, že se nakonec sami stanou vědci. Úplně všem studentským účastníkům by však tento zážitek měl pomoci,
aby se nestali obětí příliš zúženého přemýšlení o možném uplatnění. Pedagogům má kromě toho účast na projektu pomoci posílit osobní vazby na svět vědy, a to i mimo rámec jejich aprobace, a povzbudit je při práci s nadanými studenty.


Studenti a pedagogové pečlivě vybraní z účastníků projektu dostanou možnost navštívit dvě atraktivní přehlídky. Zhruba stočlenná skupina navštíví evropskou přehlídku mladých vědců EUCYS (European Union Contest for Young Scientists). Dvacetičlenná skupina studentů a
pedagogů se zúčastní světové přehlídky středoškolských projektů ISEF v USA (International Scientific and Engineering Fair). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Náklady naodborný program, ubytování a stravování jsou plně hrazeny z prostředků projektu.
Další informace o projektu, o již uskutečněných Intenzivních školách, jejich program a fotogalerii najdete na webových stránkách projektu www.100vedcu.cz.

V přílohách najdete obecné informace k projektu.

Připojené soubory

V dalších souborech je ukázka projektu, která bude/byla realizována v Královéhradeckém kraji.

Připojené soubory

Související dokumenty