Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 23.05.2013 14:24 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 23.05.2013 14:25 )
Autor: Oldřich Vybíral
Projekt Pospolu se snaží vytvářet spolupráci škol a firem. Jde o koncept kooperativního modelu odborného vzdělávání a obecně aplikovatelných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů. Sledujte stránky uvedené níže!

Vloženo: 25.04.2013 11:41
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti v přiloženém souboru a na níže uvedeném kontaktu.

Vloženo: 18.04.2013 08:34 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 18.04.2013 08:34 )
Autor: Oldřich Vybíral
„100 vědců do středních škol“ je projekt třídenních Intenzivních škol pro středoškolské studenty a pedagogy pořádaných postupně v každém kraji ČR. Cílem projektu je poskytnout studentům intenzivní a nevšední zážitek, důležitý ve věku rozhodování o další životní cestě. Sledujte tyto stránky - projekt bude také v Jihomoravském kraji.

Vloženo: 27.03.2013 09:24
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 14.03.2013 07:01
Autor: Oldřich Vybíral
Vydáno 14.3.2013.

Vloženo: 04.03.2013 07:53
Autor: Oldřich Vybíral
Program zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv pro ty, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému od vedoucích zaměstnanců MŠ výše.

Vloženo: 05.11.2012 15:40 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 16.05.2019 12:52 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizováno k 10.5.2019.

Vloženo: 01.11.2012 08:20
Autor: Oldřich Vybíral
Opona, o.p.s. připravila ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze program pro žáky základních škol spojený s promítáním filmu Poslední let Petra Ginze dokumentujícího příběh mimořádně umělecky nadaného chlapce česko-židovského původu, který zahynul v Osvětimi. Program nabízí učitelům příležitost spojit výuku historie s multikulturní výchovou v kontextu současné společnosti. Pořádá se za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vloženo: 30.10.2012 14:54 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 20.09.2016 14:16 )
Autor: Oldřich Vybíral
Metodický pokyn č. 1/08 vedoucí odboru školství KrÚ JMK k postupu pro předkládání žádostí ve věci rejstříku škol a školských zařízení.. Doplnění aktualizace k 1.5.2016.

Vloženo: 15.10.2012 14:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.11.2018 07:37 )
Autor: Oldřich Vybíral
Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku.