Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2021)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

VÝKONY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (počty žáků přijímaných do 1. ročníku)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2021)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2021)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2021/2022

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 01.09.2021)

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 01.09.2021)

 

Vloženo: 27.08.2013 09:29
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 26.08.2013 11:30
Autor: Oldřich Vybíral
Na výstavě FLYIN se prezentují školy s leteckým zaměřením např. VŠB-TU Ostrava, ČVUT Praha, VÚT Brno nebo LETʼS FLY, s.r.o. Tento rok, kromě jiných oblastí, propaguje letecké vzdělávání a zaměřuje se především na žáky a studenty základních a středních škol, kterým chce přinést více informací o studiu na školách s leteckým zaměřením. Žáci mohou získat informace jak se stát pilotem, letuškou, leteckým mechanikem, leteckým specialistou nebo zaměstnancem letiště přímo od škol, kde se tato problematika vyučuje.

Vloženo: 20.08.2013 13:54
Autor: Oldřich Vybíral
Ve dnech 6. 10. – 11. 10. 2013 se bude konat jazykově-poznávací seminář pro učitele němčiny na základních a středních odborných školách.

Vloženo: 15.08.2013 13:43 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 23.07.2021 10:21 )
Autor: Oldřich Vybíral
AKTUALIZOVÁNO k 23.7.2021. Pomůcka pro vedení školských příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k přijímání darů. Včetně právního zakotvení.

Vloženo: 01.08.2013 13:02
Autor: Oldřich Vybíral
Plánujete vyrazit na výlet? Použijte - KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo si chtějí užít MORAVY.

Vloženo: 23.05.2013 14:24 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 23.05.2013 14:25 )
Autor: Oldřich Vybíral
Projekt Pospolu se snaží vytvářet spolupráci škol a firem. Jde o koncept kooperativního modelu odborného vzdělávání a obecně aplikovatelných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů. Sledujte stránky uvedené níže!

Vloženo: 25.04.2013 11:41
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti v přiloženém souboru a na níže uvedeném kontaktu.

Vloženo: 18.04.2013 08:34 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 18.04.2013 08:34 )
Autor: Oldřich Vybíral
„100 vědců do středních škol“ je projekt třídenních Intenzivních škol pro středoškolské studenty a pedagogy pořádaných postupně v každém kraji ČR. Cílem projektu je poskytnout studentům intenzivní a nevšední zážitek, důležitý ve věku rozhodování o další životní cestě. Sledujte tyto stránky - projekt bude také v Jihomoravském kraji.

Vloženo: 27.03.2013 09:24
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 14.03.2013 07:01
Autor: Oldřich Vybíral
Vydáno 14.3.2013.