Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2021)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

VÝKONY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (počty žáků přijímaných do 1. ročníku)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2021)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2021)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2021/2022

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 01.09.2021)

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 01.09.2021)

 

Vloženo: 15.01.2016 07:43 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 15.01.2016 11:56 )
Autor: Pavla Tichá
RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8594/19/R129 Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016. Dotační program je určen pro obce v územním obvodu Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Vloženo: 09.12.2015 12:20
Autor: Oldřich Vybíral
V programu jsou dotace poskytovány školám na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů, jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže.

Vloženo: 30.11.2015 15:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 30.11.2015 15:57 )
Autor: Oldřich Vybíral
Přihlášky do 22.12.2015. Předpokládaný nástup 1.3.2016.

Vloženo: 19.11.2015 15:16
Autor: Oldřich Vybíral
Reakce francouzské strany po událostech z pátku 13.11.2015.

Vloženo: 04.11.2015 15:50 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 04.11.2015 16:02 )
Autor: Oldřich Vybíral
V příloze seznam přihlášených škol všech zřizovatelů v Jihomoravském kraji.

Vloženo: 02.11.2015 09:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.11.2015 10:01 )
Autor: Oldřich Vybíral
Literární soutěž, kterou pro mládež vyhlašuje Jihomoravský kraj, vstoupila do jubilejního desátého ročníku. Nové téma „Náhody neexistují“ bylo v minulých dnech slavnostně vyhlášeno v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.

Vloženo: 14.09.2015 15:32 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 07.09.2021 13:15 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizováno k 7.9.2021.

Vloženo: 14.09.2015 15:19 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.09.2021 15:02 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizováno k 1.9.2021. Pro školní rok 2021/22.

Vloženo: 01.09.2015 13:02
Autor: Oldřich Vybíral
Dne 27.8.2015

Vloženo: 01.09.2015 08:10
Autor: Oldřich Vybíral
Ze dne 27.8.2015