Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 14.09.2015 15:32 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 05.09.2018 08:33 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizováno k 1.9.2018.

Vloženo: 14.09.2015 15:19 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 04.09.2018 10:27 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizováno k 1.9.2018.

Vloženo: 01.09.2015 13:02
Autor: Oldřich Vybíral
Dne 27.8.2015

Vloženo: 01.09.2015 08:10
Autor: Oldřich Vybíral
Ze dne 27.8.2015

Vloženo: 01.09.2015 08:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.09.2015 08:07 )
Autor: Oldřich Vybíral
Ze dne 26.8.2015.

Vloženo: 01.09.2015 07:23 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.09.2015 08:25 )
Autor: Oldřich Vybíral
POZOR! Krátkodobá změna sídla a telefonického kontaktu.

Vloženo: 22.07.2015 12:04
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti níže.

Vloženo: 30.06.2015 13:41 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 17.06.2016 11:53 )
Autor: Oldřich Vybíral
Platnost od 15.6.2016.

Vloženo: 12.06.2015 13:53 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 12.06.2015 13:54 )
Autor: Oldřich Vybíral
Jihomoravský kraj se do dotačního programu MŠMT na rok 2015 č.j. MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách nepřihlásí.

Vloženo: 25.05.2015 11:27 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 25.05.2015 11:28 )
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti v přílohách.