Vloženo: 15.01.2016 Autor: Pavla Tichá / Odbor školství JMK

RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8594/19/R129 Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016. Dotační program je určen pro obce v územním obvodu Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Více informací je na dotačním portálu Jihomoravského kraje: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/765-1-Prevence+a+pozarni+ochrana.aspx

Připojené soubory

Související dokumenty