Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2021)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

VÝKONY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (počty žáků přijímaných do 1. ročníku)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2021)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2021)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2021/2022

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 01.09.2021)

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 01.09.2021)

 

Vloženo: 20.01.2017 10:59
Autor: Oldřich Vybíral
Informace z MŠMT k novinkám v oblasti stravování. Viz příloha.

Vloženo: 05.12.2016 15:10
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti níže.

Vloženo: 10.08.2016 13:30
Autor: Oldřich Vybíral
Porady ředitelů škol a školských zařízení se uskuteční v pondělí 29. a úterý 30. srpna 2016.

Vloženo: 13.07.2016 10:11
Autor: Oldřich Vybíral
36 INA/VOK - novelizace Zásad vztahů k 1.10.2016.

Vloženo: 08.06.2016 11:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.06.2016 11:56 )
Autor: Oldřich Vybíral
Vyhlášeno MŠMT. Termín podávání žádostí je do 30.6.2016.

Vloženo: 21.04.2016 13:18 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 21.04.2016 13:28 )
Autor: Oldřich Vybíral
Dokument schválený zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 21.4.2016.

Vloženo: 19.04.2016 09:09
Autor: Oldřich Vybíral
Přihlášky do 10.5.2016. Předpokládaný nástup 1.7.2016.

Vloženo: 19.04.2016 09:03
Autor: Oldřich Vybíral
Přihlášky do 10.5.2016. Předpokládaný nástup 1.8.2016.

Vloženo: 04.04.2016 10:12 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 12.04.2016 11:27 )
Autor: Oldřich Vybíral
Stav k 20.3.2016. Srovnání se školním rokem 2014/15.

Vloženo: 15.01.2016 10:00 (poslední změna: Pavla Tichá, 31.01.2018 07:42 )
Autor: Pavla Tichá
Centrum Krizové intervence Spondea, o.p.s. nabízí školám a třídním kolektivům či pedagogickým pracovníkům bezplatně konzultace a odborné poradenství zaměřené na podporu vhodných reakcí pro zvládnutí krizové situace. Krizovými událostmi mohou být např. vážný úraz, pohřešování, nemoc nebo smrt žáka či pedagoga školy, tragická událost zasahující školu, např. přírodní katastrofy, apod.