Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 19.04.2016 09:09
Autor: Oldřich Vybíral
Přihlášky do 10.5.2016. Předpokládaný nástup 1.7.2016.

Vloženo: 19.04.2016 09:03
Autor: Oldřich Vybíral
Přihlášky do 10.5.2016. Předpokládaný nástup 1.8.2016.

Vloženo: 04.04.2016 10:12 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 12.04.2016 11:27 )
Autor: Oldřich Vybíral
Stav k 20.3.2016. Srovnání se školním rokem 2014/15.

Vloženo: 15.01.2016 10:00 (poslední změna: Pavla Tichá, 31.01.2018 07:42 )
Autor: Pavla Tichá
Centrum Krizové intervence Spondea, o.p.s. nabízí školám a třídním kolektivům či pedagogickým pracovníkům bezplatně konzultace a odborné poradenství zaměřené na podporu vhodných reakcí pro zvládnutí krizové situace. Krizovými událostmi mohou být např. vážný úraz, pohřešování, nemoc nebo smrt žáka či pedagoga školy, tragická událost zasahující školu, např. přírodní katastrofy, apod.

Vloženo: 15.01.2016 07:43 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 15.01.2016 11:56 )
Autor: Pavla Tichá
RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8594/19/R129 Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016. Dotační program je určen pro obce v územním obvodu Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Vloženo: 09.12.2015 12:20
Autor: Oldřich Vybíral
V programu jsou dotace poskytovány školám na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů, jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže.

Vloženo: 30.11.2015 15:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 30.11.2015 15:57 )
Autor: Oldřich Vybíral
Přihlášky do 22.12.2015. Předpokládaný nástup 1.3.2016.

Vloženo: 19.11.2015 15:16
Autor: Oldřich Vybíral
Reakce francouzské strany po událostech z pátku 13.11.2015.

Vloženo: 04.11.2015 15:50 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 04.11.2015 16:02 )
Autor: Oldřich Vybíral
V příloze seznam přihlášených škol všech zřizovatelů v Jihomoravském kraji.

Vloženo: 02.11.2015 09:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.11.2015 10:01 )
Autor: Oldřich Vybíral
Literární soutěž, kterou pro mládež vyhlašuje Jihomoravský kraj, vstoupila do jubilejního desátého ročníku. Nové téma „Náhody neexistují“ bylo v minulých dnech slavnostně vyhlášeno v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.