Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 22.04.2015 09:23 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 22.10.2015 13:43 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizace k 24. září 2015. Seznam nahlášených míst je rozdělen po okresech (na jednotlivých listech) a dále dle škol v pořadí, v jakém školy nahlásily první nabídku volných míst. Pravidelně aktualizováno - viz níže.

Vloženo: 14.04.2015 10:36 (poslední změna: Jana Konečná, 14.04.2015 10:37 )
Autor: Jana Konečná
Soutěž je pořádána v rámci HER VII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2015

Vloženo: 07.04.2015 10:15
Autor: Jana Konečná
Letošní téma soutěže je "Evropa hrou".

Vloženo: 24.02.2015 12:39
Autor: Jana Konečná
Cílem soutěže je přimět žáky k zamyšlení nad skutečností, že výzkum a vývoj nepřinášejí pouze technický a technologický pokrok, ale mají své kouzlo, krásu a estetiku.

Vloženo: 12.02.2015 08:00
Autor: Jana Konečná
V Hradci Králové připravili 13. ročník oblíbené výtvarné soutěže.

Vloženo: 02.02.2015 10:56
Autor: Jana Konečná
Vyhlášení III. ročníku soutěže pro školy pořádané při příležitosti připomínkové akce Jom ha-šoa. Letošním tématem soutěže jsou Návraty a nenávraty – 70. výročí osvobození a konce druhé světové války.

Vloženo: 16.01.2015 08:03 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 16.01.2015 08:24 )
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobné informace níže a v přiložených souborech. Přihlášky podávejte do 28.2.2015.

Vloženo: 02.01.2015 11:18
Autor: Oldřich Vybíral
Juniorský maraton je běžecký závod desetičlenných družstev složených ze studentů středních škol, kteří zdolávají trať klasického maratonu. Celý úsek 42,195 km je rozdělen na deset částí a zdolává se formou štafety.

Vloženo: 04.11.2014 11:31
Autor: Oldřich Vybíral
Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení škol byly sestavyeny na základě evropských norem občanským sdružením Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s. z Prahy.

Vloženo: 30.09.2014 12:32 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 30.09.2014 12:33 )
Autor: Oldřich Vybíral