Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2021)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

VÝKONY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (počty žáků přijímaných do 1. ročníku)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2021)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2021)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2021/2022

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 01.09.2021)

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 01.09.2021)

 

Vloženo: 01.09.2015 08:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.09.2015 08:07 )
Autor: Oldřich Vybíral
Ze dne 26.8.2015.

Vloženo: 01.09.2015 07:23 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.09.2015 08:25 )
Autor: Oldřich Vybíral
POZOR! Krátkodobá změna sídla a telefonického kontaktu.

Vloženo: 22.07.2015 12:04
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti níže.

Vloženo: 30.06.2015 13:41 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 17.06.2016 11:53 )
Autor: Oldřich Vybíral
Platnost od 15.6.2016.

Vloženo: 12.06.2015 13:53 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 12.06.2015 13:54 )
Autor: Oldřich Vybíral
Jihomoravský kraj se do dotačního programu MŠMT na rok 2015 č.j. MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách nepřihlásí.

Vloženo: 25.05.2015 11:27 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 25.05.2015 11:28 )
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 22.04.2015 09:23 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 22.10.2015 13:43 )
Autor: Oldřich Vybíral
Aktualizace k 24. září 2015. Seznam nahlášených míst je rozdělen po okresech (na jednotlivých listech) a dále dle škol v pořadí, v jakém školy nahlásily první nabídku volných míst. Pravidelně aktualizováno - viz níže.

Vloženo: 14.04.2015 10:36 (poslední změna: Jana Konečná, 14.04.2015 10:37 )
Autor: Jana Konečná
Soutěž je pořádána v rámci HER VII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2015

Vloženo: 07.04.2015 10:15
Autor: Jana Konečná
Letošní téma soutěže je "Evropa hrou".

Vloženo: 24.02.2015 12:39
Autor: Jana Konečná
Cílem soutěže je přimět žáky k zamyšlení nad skutečností, že výzkum a vývoj nepřinášejí pouze technický a technologický pokrok, ale mají své kouzlo, krásu a estetiku.