Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2021)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

VÝKONY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (počty žáků přijímaných do 1. ročníku)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2021)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2021)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2021/2022

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 01.09.2021)

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 01.09.2021)

 

Vloženo: 24.03.2014 08:52 (poslední změna: Lucie Adamová, 24.03.2014 09:17 )
Autor: Oldřich Vybíral
Světový den zdraví - 7. dubna 2014. Kampaň: Předej informaci - o nebezpečí chorob přenášených klíšťaty. Podrobnosti přiloženy a jsou k dispozici na níže uvedených stránkách.

Vloženo: 24.11.2013 20:39 (poslední změna: Jana Konečná, 24.11.2013 20:47 )
Autor: Jana Konečná
První aktivita projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko - českém příhraničí". Více o projektu se můžete dozvědět portále jmskoly.cz.

Vloženo: 13.11.2013 15:53
Autor: Jana Konečná
Projekt přeshraniční spolupráce jehož hlavním cílem je podpora talentovaných žáků ve vybraných oborech/předmětech v slovensko – českém příhraničí a zvýšení kvalifikace pedagogů.

Vloženo: 06.11.2013 14:21 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 06.11.2013 14:21 )
Autor: Oldřich Vybíral
MŠMT vyhlašuje program dle přiložených zásad. Podrobnosti níže - v dopise pro ředtele škol.

Vloženo: 01.11.2013 09:57 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 29.09.2021 08:39 )
Autor: Oldřich Vybíral
Rada Jihomoravského kraje schválila na své 24. schůzi konané dne 30. června 2021 usnesením č. 1662/21/R24 výkony středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2022/2023.

Vloženo: 16.10.2013 14:51 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 16.10.2013 14:51 )
Autor: Oldřich Vybíral
Nová generace učebních pomůcek. Tento výukový systém je vhodný při výkladu matematiky, fyziky, elektrotechniky, elektřiny, magnetizmu, mechatroniky apod.

Vloženo: 01.10.2013 13:09 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.10.2013 13:12 )
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž je určena nejen jednotlivcům a zájmových sdružením, ale i třídním kolektivům dětí všech věkových kategorií – od prvňáčků po středoškoláky.

Vloženo: 17.09.2013 11:11
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž pro všechny učitele němčiny na první polovinu roku 2014 o zajímavé ceny.

Vloženo: 16.09.2013 09:44
Autor: Oldřich Vybíral
Nový portál se zaměřením na ICT. Nahlédněte - nechte si poradit či inspirovat.

Vloženo: 29.08.2013 13:35 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 29.08.2013 13:50 )
Autor: Oldřich Vybíral
Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu romských žáků na středních školách a romských studentů vyšších odborných škol.