Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 16.10.2013 14:51 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 16.10.2013 14:51 )
Autor: Oldřich Vybíral
Nová generace učebních pomůcek. Tento výukový systém je vhodný při výkladu matematiky, fyziky, elektrotechniky, elektřiny, magnetizmu, mechatroniky apod.

Vloženo: 01.10.2013 13:09 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.10.2013 13:12 )
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž je určena nejen jednotlivcům a zájmových sdružením, ale i třídním kolektivům dětí všech věkových kategorií – od prvňáčků po středoškoláky.

Vloženo: 17.09.2013 11:11
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž pro všechny učitele němčiny na první polovinu roku 2014 o zajímavé ceny.

Vloženo: 16.09.2013 09:44
Autor: Oldřich Vybíral
Nový portál se zaměřením na ICT. Nahlédněte - nechte si poradit či inspirovat.

Vloženo: 29.08.2013 13:35 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 29.08.2013 13:50 )
Autor: Oldřich Vybíral
Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu romských žáků na středních školách a romských studentů vyšších odborných škol.

Vloženo: 27.08.2013 09:29
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 26.08.2013 11:30
Autor: Oldřich Vybíral
Na výstavě FLYIN se prezentují školy s leteckým zaměřením např. VŠB-TU Ostrava, ČVUT Praha, VÚT Brno nebo LETʼS FLY, s.r.o. Tento rok, kromě jiných oblastí, propaguje letecké vzdělávání a zaměřuje se především na žáky a studenty základních a středních škol, kterým chce přinést více informací o studiu na školách s leteckým zaměřením. Žáci mohou získat informace jak se stát pilotem, letuškou, leteckým mechanikem, leteckým specialistou nebo zaměstnancem letiště přímo od škol, kde se tato problematika vyučuje.

Vloženo: 20.08.2013 13:54
Autor: Oldřich Vybíral
Ve dnech 6. 10. – 11. 10. 2013 se bude konat jazykově-poznávací seminář pro učitele němčiny na základních a středních odborných školách.

Vloženo: 15.08.2013 13:43 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 18.05.2016 13:12 )
Autor: Oldřich Vybíral
AKTUALIZOVÁNO k 1.5.2016. Pomůcka pro vedení školských příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k přijímání darů. Včetně právního zakotvení.

Vloženo: 01.08.2013 13:02
Autor: Oldřich Vybíral
Plánujete vyrazit na výlet? Použijte - KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo si chtějí užít MORAVY.