Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 08.03.2017 09:57 (poslední změna: Zdeněk Valíček, 27.04.2017 09:35 )
Autor: Jana Bendová

Vloženo: 24.02.2017 12:38
Autor: Oldřich Vybíral
Smlouva o poskytování plného přímého zaopatření po skončení výkonu ústavní výchovy je uzavírána podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Vloženo: 20.01.2017 10:59
Autor: Oldřich Vybíral
Informace z MŠMT k novinkám v oblasti stravování. Viz příloha.

Vloženo: 05.12.2016 15:10
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti níže.

Vloženo: 30.08.2016 09:54 (poslední změna: Zdeněk Valíček, 08.09.2016 14:32 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 10.08.2016 13:30
Autor: Oldřich Vybíral
Porady ředitelů škol a školských zařízení se uskuteční v pondělí 29. a úterý 30. srpna 2016.

Vloženo: 13.07.2016 10:11
Autor: Oldřich Vybíral
36 INA/VOK - novelizace Zásad vztahů k 1.10.2016.

Vloženo: 08.06.2016 11:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.06.2016 11:56 )
Autor: Oldřich Vybíral
Vyhlášeno MŠMT. Termín podávání žádostí je do 30.6.2016.

Vloženo: 26.04.2016 10:08 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 21.11.2016 09:11 )
Autor: Oldřich Vybíral
Průběžně aktualizováno - stav k 21.11.2016, 9:10 hod.

Vloženo: 21.04.2016 13:18 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 21.04.2016 13:28 )
Autor: Oldřich Vybíral
Dokument schválený zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 21.4.2016.