Vloženo: 21.01.2020 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

Statistická ročenka Jihomoravského kraje je stěžejní publikací krajského pracoviště Českého statistického úřadu v Brně. Přináší souborný statistický přehled o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho dílčích územních celcích.

Statistická ročenka Jihomoravského kraje je stěžejní publikací krajského pracoviště Českého statistického úřadu v Brně. Přináší souborný statistický přehled o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho dílčích územních celcích. Od ustavení krajů v současné územní struktuře v roce 2000 je to již 19. svazek této pravidelné krajské publikace. Ročenka vychází ve všech krajích jak v elektronické verzi na internetu, tak v tištěné podobě. Publikace jsou obsahově sjednocené a navazují na celostátní statistickou ročenku, zpracovávanou Českým statistickým úřadem. Údaje o kraji jsou v zásadě publikovány za roky 2016 až 2018, ve vybraných ukazatelích pak v delší časové řadě od roku 2000. Elektronická verze v jednotlivých kapitolách obsahuje i tabulky mezikrajského srovnání.

 

Odkaz na publikaci:

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-jihomoravskeho-kraje-2019

 

Kontakt:

Ing. Karel Adam

Krajská správa ČSÚ v Brně

e-mail: karel.adam@czso.cz

tel.: 542 528 172

Související dokumenty