Vloženo: 10.03.2020 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

UŽITEČNÝ ODKAZ PRO ŠKOLY - VÝUKA NA DÁLKU:

https://nadalku.msmt.cz/cs

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ŠKOLY V OBDOBÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

 

 

DESATERO ŘEDITELE ŠKOLY V DOBĚ KRIZE

 

TESTOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 04.12.2020 (PLATNOST DO 18.12.2020)

 

NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU VODOVODU

 

Odkaz na stránky MŠMT

- 10.03.2020 http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

- 12.03.2020 http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

- 16.03.2020 http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

- 23.03.2020 Jak mluvit o koronaviru s dětmi (metodika MV ČR)

- 23.03.2020 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

- 27.03.2020 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

- 30.03.2020 http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

- 06.04.2020 http://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku

- 16.04.2020 http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

- 28.04.2020 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

- 30.04.2020 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/moznosti-reseni-skolnich-zajezdu-v-soucasne-situaci

- 02.05.2020 http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

- 05.05.2020 http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

- 07.05.2020 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

-18.05.2020 http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

- 27.05.2020 https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

 

Seznam dokumentů:

10.03.2020  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - uzavření škol

10.03.2020

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - akce nad 100 osob

10.03.2020  

Informace MŠMT k uzavření škol

12.03.2020  

Kontakty na Krajskou hygienickou stanici - aktualizace pro školy a školská zařízení

12.03.2020  

Informace České pošty o doručování zásilek v důsledku koronaviru

12.03.2020

Doporučení pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

12.03.2020

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

17.03.2020

Sdělení KHS Brno ke vydávání stravy ve ŠJ cizím strávníkům

18.03.2020

Doplněné informace MŠMT - telefonní čísla krizových linek MŠMT

18.03.2020

Nejčastější dotazy na MŠMT od škol a školksých zařízení (FAQ)

18.03.2020

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/21

20.03,2020

AKTUALIZACE: Doporučení pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

23.03.2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

23.03.2020

Tisková zpráva MŠMT s návrhy k postupu k uskutečnění MZ, ZZ a JPZ

27.03.2020

Tisková zpráva MŠMT ke konání maturitních a závarečných zkoušek i jednotné přijímací zkoušky po schválení zákona č. 135/2020 Sb. - odkazy na metodiku

30.03.2020

Nejčastější dotazy na MŠMT od škol a školksých zařízení (FAQ) - AKTUALIZACE

03.04.2020

Doporučení a postupy pro případy izolace nebo karantény (pro Úústavní výchovu a dětské domovy)

06.04.2020

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku

16.04.2020

MŠMT - Harmonogram uvolňování opatřeí v oblasti školství

20.04.2020

AKTUALIZOVANÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 15.4.2020

23.04.2020

Názor OŠ KrÚ JMK - úplata za vzdělávání, školské služby a jiné platby

28.04.2020

MŠMT - vyhláška  č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 včetně metodiky

30.04.2020

MŠMT - Možnosti řešení školních zájezdů v současné situaci

05.05.2020

Aktualizace - Nejčastější dotazy na MŠMT od škol a školksých zařízení (FAQ)

07.05.2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek; jednotné přijímací zkoušky

17.05.2020

Aktualizace - Nejčastější dotazy na MŠMT od škol a školksých zařízení (FAQ)

31.08.2020

Aktualizace - nejčastější dotazy k protikoronavirovýcm opatřením ve školství (včetně manuálu MŠMT k zahájení školního roku 2020/21)

23.09.2020

Nabídka látky na roušky popř. jejich výroba

24.09.2020

Aktualizace - nejčastější dotazy k protikoronavirovýcm opatřením ve školství

29.9.2020

Vzdělávací nabídka společnosti V lavici

1.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. 3 (platnost 5. - 18.10.2020) - soubor viz níže

Připojené soubory

Související dokumenty