Vloženo: 10.03.2020 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

UŽITEČNÝ ODKAZ PRO ŠKOLY - VÝUKA NA DÁLKU:

https://nadalku.msmt.cz/cs

 

Odkaz na stránky MŠMT

- 10.03.2020 http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

- 12.03.2020 http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

- 16.03.2020 http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

- 23.03.2020 Jak mluvit o koronaviru s dětmi (metodika MV ČR)

- 23.03.2020 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

- 27.03.2020 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

- 30.03.2020 http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

 

 

Seznam dokumentů:

10.03.2020  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - uzavření škol

10.03.2020

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - akce nad 100 osob

10.03.2020  

Informace MŠMT k uzavření škol

12.03.2020  

Kontakty na Krajskou hygienickou stanici - aktualizace pro školy a školská zařízení

12.03.2020  

Informace České pošty o doručování zásilek v důsledku koronaviru

12.03.2020

Doporučení pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

12.03.2020

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

17.03.2020

Sdělení KHS Brno ke vydávání stravy ve ŠJ cizím strávníkům

18.03.2020

Doplněné informace MŠMT - telefonní čísla krizových linek MŠMT

18.03.2020

Nejčastější dotazy na MŠMT od škol a školksých zařízení (FAQ)

18.03.2020

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/21

20.03,2020

AKTUALIZACE: Doporučení pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

23.03.2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

23.03.2020

Tisková zpráva MŠMT s návrhy k postupu k uskutečnění MZ, ZZ a JPZ

27.03.2020

Tisková zpráva MŠMT ke konání maturitních a závarečných zkoušek i jednotné přijímací zkoušky po schválení zákona č. 135/2020 Sb. - odkazy na metodiku

30.03.2020

Nejčastější dotazy na MŠMT od škol a školksých zařízení (FAQ) - AKTUALIZACE

03.04.2020

Doporučení a postupy pro případy izolace nebo karantény (pro Úústavní výchovu a dětské domovy)

 

Související dokumenty