Vloženo: 04.03.2019 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

Do 19. března 2019 je možné podat přihlášku do soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou v Jihomoravském kraji aktivní v při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou v této oblasti vzorem ostatním subjektům v kraji. Principy zahrnují především problematiku životního prostředí a sociální odpovědnost i vlastní společenskou roli a odpovědnost.

Do 19. března 2019 je možné podat přihlášku do soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou v Jihomoravském kraji aktivní v při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou v této oblasti vzorem ostatním subjektům v kraji. Principy zahrnují především problematiku životního prostředí a sociální odpovědnost i vlastní společenskou roli a odpovědnost.

Pokud Vaše organizace tyto principy při své činnosti uplatňuje, neváhejte a přihlaste se do soutěže v rámci kategorie organizace veřejného sektoru/ostatní organizace veřejného sektoru, která se dále dělí na: 

  • organizace do 50 zaměstnanců
  • organizace nad 50 zaměstnanců

Uchazeči jsou posuzováni nezávislými externími hodnotiteli na základě zaslaných dotazníků.

Přihlásit se do soutěže je možné na základě zaslání přihlášky a dotazníku, které jsou spolu s instrukcemi dostupné na odkazu https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2.  Kontaktní osobou je Mgr. Petra Švambergová z útvaru řízení kvality Krajského úřadu Jihomoravského kraje, svambergova.petra@kr-jihomoravsky.cz.

 

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost - Portál Jihomoravského kraje

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost IV. ročník - 2018. Přihlášku do soutěže a vyplněný dotazník je možné podat do 28.2. 2019 e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz (s uvedením: adresováno odboru útvar řízení kvality KrÚ JMK) nebo datovou schránkou: Jihomoravský kraj ID: x2pbqzq (s uvedením: adresováno odboru útvar řízení kvality KrÚ JMK).

www.kr-jihomoravsky.cz

 

Související dokumenty