Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 28. březnu 2019)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-20

 

VÝKONY (POČTY PŘIJÍMANÝCH do 1. ročníku) SŠ a VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Katalog oborů středních škol pro školní rok 2019/20

 Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/2020 (pravidelně aktualizováno)

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2018)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY (AKTUALIZOVÁNO 2.11.2016)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení) (nově od 1.9.2018)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 30.9.2018)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků ve školním roce 2017/2018

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaného základními školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 10.05.2019)

 

Vloženo: 16.05.2014 08:28 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 22.05.2014 11:47 )
Autor: Oldřich Vybíral
Porady ředitelů škol a školských zařízení budou v pátek 13. června pro SŠ, VOŠ, konzervatoře a DM resp. v pondělí 16. června pro ostatní školy a školská zařízení. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 14.04.2014 11:15 (poslední změna: Pavla Tichá, 14.04.2014 11:38 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 14.04.2014 11:05
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 09.04.2014 08:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 09.04.2014 08:05 )
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ. Uzávěrka 16.5.2014.

Vloženo: 08.04.2014 10:04 (poslední změna: Zdeněk Beneš, 08.04.2014 10:05 )
Autor: Zdeněk Beneš
IV. ročník závodu dračích lodí českých a rakouských škol v pátek 20. 6. 2014

Vloženo: 24.03.2014 08:52 (poslední změna: Lucie Adamová, 24.03.2014 09:17 )
Autor: Oldřich Vybíral
Světový den zdraví - 7. dubna 2014. Kampaň: Předej informaci - o nebezpečí chorob přenášených klíšťaty. Podrobnosti přiloženy a jsou k dispozici na níže uvedených stránkách.

Vloženo: 24.11.2013 20:39 (poslední změna: Jana Konečná, 24.11.2013 20:47 )
Autor: Jana Konečná
První aktivita projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko - českém příhraničí". Více o projektu se můžete dozvědět portále jmskoly.cz.

Vloženo: 13.11.2013 15:53
Autor: Jana Konečná
Projekt přeshraniční spolupráce jehož hlavním cílem je podpora talentovaných žáků ve vybraných oborech/předmětech v slovensko – českém příhraničí a zvýšení kvalifikace pedagogů.

Vloženo: 06.11.2013 14:21 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 06.11.2013 14:21 )
Autor: Oldřich Vybíral
MŠMT vyhlašuje program dle přiložených zásad. Podrobnosti níže - v dopise pro ředtele škol.

Vloženo: 01.11.2013 09:57 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 03.10.2018 14:35 )
Autor: Oldřich Vybíral
Rada Jihomoravského kraje schválila výkony středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2019/2020 na svém 65. zasedání 25. června 2018.