Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2021)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

VÝKONY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (počty žáků přijímaných do 1. ročníku)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22)

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2021)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2021)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2021/2022

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 01.09.2021)

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 01.09.2021)

 

Vloženo: 12.02.2015 08:00
Autor: Jana Konečná
V Hradci Králové připravili 13. ročník oblíbené výtvarné soutěže.

Vloženo: 02.02.2015 10:56
Autor: Jana Konečná
Vyhlášení III. ročníku soutěže pro školy pořádané při příležitosti připomínkové akce Jom ha-šoa. Letošním tématem soutěže jsou Návraty a nenávraty – 70. výročí osvobození a konce druhé světové války.

Vloženo: 16.01.2015 08:03 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 16.01.2015 08:24 )
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobné informace níže a v přiložených souborech. Přihlášky podávejte do 28.2.2015.

Vloženo: 02.01.2015 11:18
Autor: Oldřich Vybíral
Juniorský maraton je běžecký závod desetičlenných družstev složených ze studentů středních škol, kteří zdolávají trať klasického maratonu. Celý úsek 42,195 km je rozdělen na deset částí a zdolává se formou štafety.

Vloženo: 04.11.2014 11:31
Autor: Oldřich Vybíral
Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení škol byly sestavyeny na základě evropských norem občanským sdružením Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s. z Prahy.

Vloženo: 16.05.2014 08:28 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 22.05.2014 11:47 )
Autor: Oldřich Vybíral
Porady ředitelů škol a školských zařízení budou v pátek 13. června pro SŠ, VOŠ, konzervatoře a DM resp. v pondělí 16. června pro ostatní školy a školská zařízení. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 14.04.2014 11:15 (poslední změna: Pavla Tichá, 14.04.2014 11:38 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 14.04.2014 11:05
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 09.04.2014 08:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 09.04.2014 08:05 )
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ. Uzávěrka 16.5.2014.

Vloženo: 08.04.2014 10:04 (poslední změna: Zdeněk Beneš, 08.04.2014 10:05 )
Autor: Zdeněk Beneš
IV. ročník závodu dračích lodí českých a rakouských škol v pátek 20. 6. 2014