Počet nalezených záznamů: 130

 • Adresář organizací poskytujících protidrogové služby v Jihomoravském kraji v roce 2016

  Lenka Možná | 17.10.2016
 • Adresář sítě služeb JMK 2017

  Lenka Možná | 18.12.2017

  Adresář sítě služeb JMK v roce 2017 byl aktualizován v rámci podpořeného projektu MŠMT "Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje"

 • Bezpečí ve virtuálním světě - kurz pro pedagogy

  Oldřich Vybíral | 21.11.2012

  Kurz je určen pro učitele vyučující všeobecněvzdělávací předměty na základních a středních školách a pro učitele informatiky. Na závěr účastníci obdrží certifikát o absolvování. V případě zájmu jim i následně budou zasílány aktuální informace týkající se tohoto tématu.

 • Bezpečí ve virtuálním světě - seminář pro pedagogy

  Oldřich Vybíral | 21.11.2012

  Kurz je určen pro učitele vyučující všeobecněvzdělávací předměty na základních a středních školách a pro učitele informatiky. Na závěr účastníci obdrží certifikát o absolvování. V případě zájmu jim i následně budou zasílány aktuální informace týkající se tohoto tématu.

 • Bezpečně ve školách s Integrovaným záchranným systémem - pozvánka na konferenci pro pedagogy základních a středních škol

  Pavla Tichá | 20.09.2018

  Pozvánka na konferenci pro pedagogy základních a středních škol Jihomoravského kraje „Bezpečně ve školách s Integrovaným záchranným systémem“. Konferenci pořádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského, Ústeckého a Zlínského kraje, Asociací Záchranný kruh, Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno dne 6.11.2018 v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Bližší informace o programu a přihlašování naleznete v příloze.

 • Bezpečně v kyberpostoru

  Martina Brtnická | 10.12.2012
 • Bezpečnost na školách - vzdělávací program pro domovníky bytových domů a školníky mateřských, základních a středních škol

  Pavla Tichá | 04.02.2016

  Bezpečnost na školách - vzdělávací program pro domovníky bytových domů a školníky mateřských, základních a středních škol. Více informací je v přiložených dokumentech.

 • Česko se hýbe 2015

  Oldřich Vybíral | 17.03.2015

  III. ročník 2014/2015 „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“ Podrobnosti včetně přihlášky do brněnského postupového kola v přílohách.

 • Dítě v krizi - "Svět dětí pod lupou..."

  Pavla Tichá | 20.03.2014

  Pozvánka na XVI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí: Dítě v krizi - "Svět dětí pod lupou...". Seminář je bez účastnického poplatku. Termín konání: 2. - 3. června 2014. Termín podávání přihlášek: 30. dubna 2014. Podrobnější informace a přihláška: viz příloha.

 • Dny životního prostředí a Dny prevence s Mallory

  Oldřich Vybíral | 11.05.2016

  Univerzitní kino Scala. Témata: udržitelnost životního prostředí, globální oteplování a jeho historie, ekologie; protidrogová prevence, sociální tématika, bezdomovectví, pomoc druhým, sociální politika státu aj.

RSS