Počet nalezených záznamů: 166

 • Nabídka Etických dílen - webinář "Kyber-dítě a jeho sítě aneb jak se propojit s dnešními dětmi?" a další programy v on-line podobě

  Lenka Možná | 22.04.2020

  Nabídka Etických dílen - webinář "Kyber-dítě a jeho sítě aneb jak se propojit s dnešními dětmi?" a další programy v on-line podobě

 • Procvičování s PČR

  Pavla Tichá | 15.04.2020

  Dne 14.4.2020 byla spuštěná preventivní aktivita Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje určená žákům základních škol – Procvičování s PČR. V současné době koronavirových opatření, kdy policisté nemohou za dětmi do škol, připravili alespoň zaměstnání na dálku. Jedná se o testové otázky ze čtyř základních oblastí (dopravní výchova, kyberšikana, návykové látky a trestní odpovědnost) pro mladší (I. stupeň ZŠ) a starší (II. stupeň ZŠ) žáky. A protože návykové látky a trestní odpovědnost je určená starším žákům, bude dopravní výchova a kyberšikana u mladších rozšířena na dva týdny. Každé další pondělí (budou celkem 4) přibude nové téma společně se správným řešením a shrnutím tématu předešlého. Dále mohou děti nakreslit obrázek s policejní tématikou, naskenovat a poslat na krpb.prevence@pcr.cz<mailto:krpb.prevence@pcr.cz>, kdy deset nejlepších výkresů bude zveřejněno na webových stránkách, a autoři obdrží drobné dárečky. Úkoly naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/procvicuj-s-pcr.aspx

 • seminář "Extremismus a radikalismus"

  Pavla Tichá | 24.02.2020

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství pořádá seminář „Extremismus a radikalismus“, který se uskuteční dne 17.3.2020. Více informací včetně registračního formuláře naleznete v přiložené pozvánce.

 • Strategii Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2028 a Krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2021

  Lenka Možná | 29.01.2020

  130. Rada JMK dne 13.01.2020 usnesením č. 9122/20/R130 schválila Strategii Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2028 a Krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2021. Možno nalézt na stránkách kraje pod Odborem školství v sekci strategické dokumenty nebo na odkaze: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=18546&TypeID=2

 • VR cyklista - aplikace, která učí základy bezpečného chování na kole děti i dospělé

  Oldřich Vybíral | 21.01.2020

  Nová aplikace „VR cyklista“ učí bezpečným zásadám jízdy na kole ve virtuální realitě. Aplikace obsahuje všechna nejdůležitější témata bezpečného chování na kole. Je určena nejen dětem, ale také široké veřejnosti i seniorům. Je určena pro mobilní telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS a je zdarma.

 • International Village Project - mezinárodní vzdělávací projekt pro české studenty

  Oldřich Vybíral | 27.11.2019

  Jedná se o projekt nevládní organizace, která usiluje o integraci a vzdělávání evropských teenagerů. Mladí lidé se díky projektu mohou setkávat se stejně starými cizinci a navazovat s nimi přátelské vztahy, čímž se obohatí o nové poznatky ohledně odlišných kultur a národů. Zkušenost účastníků napomůže rozvoji tolerance, respektu k odlišnostem a oslabení přetrvávajících předsudků.

 • Studium pro školní metodiky prevence 2020/2021

  Michal Slezák | 05.11.2019

  Další běh výborně hodnoceného kvalifikačního studia pro školní metodiky prevence v rozsahu 250h.

 • Vyhlášení literární a výtvarné soutěže "Zpomal, prosím"

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Tým silniční bezpečnosti vyhlašuje dětskou literární a výtvarnou soutěž „Zpomal, prosím“. Soutěž probíhá od 14. 10. 2019 do 24. 11. 2019. Téma výtvarné soutěže je "Nepřiměřená rychlost v silničním provozu". Téma literární soutěže je "Bezpečnostní pás v automobilu". Bližší pokyny k soutěži naleznete v příloze.

 • Informace o vyhlášení 9. ročníku soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“.

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 9. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku: 4. – 5. třída – reklamní plakát, 6. – 7. třída – video, reklamní plakát, komiks, 8. – 9. třída – video, reklamní plakát, komiks, střední školy – video, reklamní plakát, reklamní plakát vytvořený počítačově. SAMOSTATNÁ KATEGORIE – pro všechny věkové skupiny! Vytvoř návrh na plyšového maskota projektu Bezpečně v kyberprostoru. Nejlepší návrh bude vybrán a použit na výrobu plyšového maskota projektu pro příští rok k desátému výročí soutěže a projektu samotného. Více informací naleznete v podmínkách soutěže a v přílohách.

 • pozvánka na seminář "Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních"

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Seminář "Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních" - lektor Mgr. Tibor A. Brečka, MBA. Obsah semináře: psychologie pachatele, varovné signály, zvládání agrese ve školském prostředí a krizová komunikaci ve škole. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

RSS