Počet nalezených záznamů: 166

 • Nabídka materiálu na roušky a jejich zhotovení

  Oldřich Vybíral | 23.09.2020
 • Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet!

  Oldřich Vybíral | 15.09.2020

  I letos se žáci a studenti základních a středních škol v Jihomoravském kraji mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet (KPBI) a vyhrát hodnotné ceny!

 • Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků

  Oldřich Vybíral | 14.09.2020

  Jednodenní kurz zaměřený na pedagogické pracovníky, kteří se mohou setkat s násilím a agresivitou nejen mezi žáky, ale mohou řešit i napadení učitele nebo vniknutí cizí osoby do prostor školy s evidentním cílem ublížit žákům nebo učitelům. Zájemci se seznámí se zásadami sebeobrany a naučí se řešit konkrétní sebeobranné situace.

 • Seminář „Vybrané bezpečnostně- právní aspekty rizikového chování" - Mgr. Jaroslav Šejvl, PhD.

  Pavla Tichá | 07.09.2020

  Seminář "Vybrané bezpečnostně-právní aspekty rizikového chování" je strukturován do několika rovin z hlediska hierarchie právních předpisů. První část je zaměřena na obecně platné právní předpisy – mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ústavní předpisy, zákonné předpisy. Další část programu je věnována školskému zákonu jako speciálnímu zákonu a souvisejícím předpisům, specifický důraz je kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování: návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, kyberšikana, homofobie, extremismus, antisemitismus a xenofobie, vandalismus, záškoláctví, krádeže (loupeže), krizové situace, netolismus, sebepoškozování, náboženská hnutí, sexuálně rizikové chování, a další.

 • Seminář „Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu"

  Pavla Tichá | 07.09.2020

  Jednodenní kurz lektora Martina Kožíška provede účastníky různými formami kyberšikany na Internetu. Účastníci se seznámí s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu. Účastníci kurzu získají přehled o jednotlivých formách kyberšikany a naučí se je pomocí jednotlivých kazuistik řešit. Budou představeny aktuální trendy v této oblasti.

 • Měsíčník Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – září 2020, nabídka DVPP pro SŠ

  Michal Slezák | 25.08.2020
 • Infografika: Školní hygienické desatero pro žáky ke stažení

  Pavla Tichá | 27.05.2020

  Asociace bezpečná škola ve spolupráci se školami vytvořila leták "Školní hygienické desatero pro žáky" k vytištění a vylepení na klíčová místa. Leták je v příloze, příp. ho lze stáhnout na níže uvedeném odkazu. https://www.asociacebezpecnaskola.cz/2020/05/14/infografika-skolni-hygienicke-desatero-pro-zaky/

 • Výukové videospoty - kyberšikana, šikana, drogy, alkohol, netolismus

  Lenka Možná | 22.05.2020

  Výukové videospoty. Max. 2 minutové videospoty na témata: Kyberšikana, šikana, drogy, alkohol a netolismus vytvořené žáky Městského víceletého gymnázia Klobouky u Brna, příspěvková organizace a jejich školní metodičkou prevence. Na závěr každého spotu jsou uvedeny otázky k rozvedení následné diskuse se žáky. Videospoty vznikly za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Preventivní programy škol v roce 2019". Videospoty ke stažení v přiložených souborech.

 • Manuál pro MŠ, ZŠ, SŠ k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid-19

  Lenka Možná | 14.05.2020

  Manuál pro MŠ, ZŠ, SŠ k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid-19. Záštitu nad dokumentem převzala Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, OSPRCH z.s. Materiál slouží jako podpora pedagogů při reakcích na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu, obsahuje mimo jiné časová období s popisem jejich specifik, zdůrazňujících, na co se při práci se třídou zaměřit a návrhy možných aktivit pro tato období.

 • květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách

  Lenka Možná | 28.04.2020

  Květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách. Webinářem Vás provede zkušená lektorka Vlasta Urbanová, své zkušenosti budou sdílet vyučující, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují a s promítáním dokumentárních filmů v hodinách mají bohaté zkušenosti. V případě zájmu o webinář, napište prosím na email klara.bilkova@jsns.cz. Webinář je akreditován MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

RSS