Počet nalezených záznamů: 166

 • XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“

  Lenka Možná | 12.03.2018

  XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“ je 1,5 denní celorepublikový seminář s mezinárodní účastí, s možností široké diskuse, příspěvky z oblasti školství, zdravotnictví, justice, policie, sociální, preventivní a následné péče.

 • Odborná konference pro pracovníky škol a školských zařízení k problematice GDPR

  Pavla Tichá | 08.02.2018

  MV ČR ve spolupráci s Asociací bezpečná škola pořádá odbornou konferenci pro pracovníky škol a školských zařízení k problematice GDPR "60 dní do GDPR".

 • pozvánka na seminář „Nová náboženská hnutí a násilí“

  Pavla Tichá | 08.02.2018

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství Vás zve na odborný jednodenní seminář „Nová náboženská hnutí a násilí“ doc. PhDr. Zdenka Vojtíška, Th.D.

 • Krizová mobilní služba pro školy

  Pavla Tichá | 31.01.2018

  Centrum Krizové intervence Spondea, o.p.s. nabízí školám a třídním kolektivům či pedagogickým pracovníkům bezplatně konzultace a odborné poradenství zaměřené na podporu vhodných reakcí pro zvládnutí krizové situace. Krizovými událostmi mohou být např. vážný úraz, pohřešování, nemoc nebo smrt žáka či pedagoga školy, tragická událost zasahující školu, např. přírodní katastrofy, apod.

 • 7. ročník soutěže v rámci projektu „Bezpečně v kyberprostoru“ - upozornění na změnu termínu sběru soutěžních prací do 28.2.2018

  Pavla Tichá | 16.01.2018

  Podrobnosti k 7. ročníku soutěže naleznete na stránkách projektu Bezpečně v kyberprostoru v záložce soutěže: https://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/ Soutěžní práce se odevzdávají nejpozději do 28.2.2018 na adresu: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno

 • Adresář sítě služeb JMK 2017

  Lenka Možná | 18.12.2017

  Adresář sítě služeb JMK v roce 2017 byl aktualizován v rámci podpořeného projektu MŠMT "Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje"

 • Přízraky ulice

  Oldřich Vybíral | 02.11.2017

  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.

 • Seminář "Ochrana škol a školských zařízení jako jednoho z možných měkkých cílů"

  Pavla Tichá | 09.10.2017

  Seminář "Ochrana škol a školských zařízení jako jednoho z možných měkkých cílů" se uskuteční dne 31.10.2017 v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 • pozvánka na seminář "Právo a rizikové chování"

  Pavla Tichá | 08.09.2017

  Cílem semináře je seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování a zneužívání návykových látek. Seminář je zaměřen na další rozšíření kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence. Pozornost je rovněž věnována závažnosti jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – přestupek / trestný čin. V rámci semináře se seznámíme s novým „tabákovým“ zákonem a s ním souvisejícími změnami v legislativě. Část semináře je věnována legislativním krokům v případech testování ovlivnění dětí návykovými látkami s podrobným vysvětlením vzájemného propojení opory v zákonech a konkrétního postupu školy.

 • Krajské fórum prevence 2017 aneb ochrana zdraví ...

  Pavla Tichá | 17.05.2017

  "Krajské fórum prevence 2017 aneb ochrana zdraví ..." se uskuteční dne 20.6.2017 v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

RSS