Počet nalezených záznamů: 208

 • Informace o vyhlášení 9. ročníku soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“.

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 9. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku: 4. – 5. třída – reklamní plakát, 6. – 7. třída – video, reklamní plakát, komiks, 8. – 9. třída – video, reklamní plakát, komiks, střední školy – video, reklamní plakát, reklamní plakát vytvořený počítačově. SAMOSTATNÁ KATEGORIE – pro všechny věkové skupiny! Vytvoř návrh na plyšového maskota projektu Bezpečně v kyberprostoru. Nejlepší návrh bude vybrán a použit na výrobu plyšového maskota projektu pro příští rok k desátému výročí soutěže a projektu samotného. Více informací naleznete v podmínkách soutěže a v přílohách.

 • pozvánka na seminář "Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních"

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Seminář "Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních" - lektor Mgr. Tibor A. Brečka, MBA. Obsah semináře: psychologie pachatele, varovné signály, zvládání agrese ve školském prostředí a krizová komunikaci ve škole. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 • Měsíčník Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – říjen 2019, nabídka DVPP pro SŠ

  Michal Slezák | 17.09.2019
 • Měsíčník Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – říjen 2019, nabídka DVPP pro MŠ a ZŠ

  Michal Slezák | 17.09.2019
 • Kraje pro bezpečený internet - soutěžní kvíz

  Pavla Tichá | 13.09.2019

  V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet byla vyhlášena soutěž, do které se mohou zapojit i žáci a studenti z Jihomoravského kraje. Soutěž trvá až do 15. listopadu 2019. Cílem soutěže je upozorňovat děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny. Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny. Každý měsíc také probíhá losování o hodnotné ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu.

 • Nabídka preventivního programu: NÁSILÍ BOLÍ, ALE NEMUSÍ

  Hana Lukešová | 28.08.2019

  Zážitkově edukační programy jsou vhodné především pro žáky ve věku 8 - 11 let . Rádi je však připravíme i pro mladší či starší třídní kolektivy. Přímo k Vám do školy přijedou dva zkušení pedagogové, kteří přinesou zkušenosti z naší linky, které dětem mohou pomoci jako preventivní informace nebo jim ukázat možnosti pomoci v jejich situaci, která se týká násilí. Cena: zdarma pro školy Brno - město za podpory Magistrátu města Brna, ostatní školy dle dohody. Kontakt: školy Brno - vzdelavani@modralinka.cz, ostatní zájemci - manager@modralinka.cz Cíle programu: - Informovat děti o možnostech pomoci, pokud se dostanou do situací násilí v rodině nebo mezi vrstevníky. - Zprostředkovat dětem, že násilí není nutné strpět, i když ho koná někdo silnější či starší. - Pochopení dětí, že situace násilí je nutné řešit a nezůstávat na ně samy.

 • Nabídka preventivního programu: STRACH MÁ VELKÉ OČI ANEB NEBÝT NA TO SÁM POMÁHÁ

  Hana Lukešová | 28.08.2019

  Zážitkově edukační programy jsou vhodné především pro žáky ve věku 8 - 11 let Délka: 2 hodiny Cena: Zdarma pro školy Brno - město za podpory Magistrátu města Brna, pro ostatní školy dle dohody. Rádi je však připravíme i pro mladší či starší třídní kolektivy. Přímo k Vám do školy přijedou dva zkušení pedagogové, kteří přinesou zkušenosti z naší linky, o kterých se domníváme, že by dětem mohly pomoci buď jako preventivní informace nebo jim ukázat možnosti pomoci v jejich tíživé situaci. Cíle programu: - Informovat děti o možnostech pomoci, pokud se dostanou do situací, které je trápí nebo které je mohou ohrozit. - Zprostředkovat dětem, že pokud jsou na své trápení samy, tíží je stále víc a je těžké uvidět cestu ven. - Opatrně nahlédnout do příběhu dětí a pozorovat s nimi, jak "málo" stačí, aby se z malého trápení stal velký balvan. Kontakt: školy Brno - vzdelavani@modralinka.cz, školy mimo Brno - manager@modralinka.cz

 • Seminář pro MŠ "ZDRAVÁ 5" – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže (Akreditace MŠMT Č. j.: 26062/2018-1-772)

  Lenka Možná | 28.08.2019

  Seminář je realizován již 15 rokem a jeho hlavním cílem je ukázat pedagogům jak motivovat děti k přijetí správné výživy a její přirozenou implementaci do životního stylu. Seminář mimo jiné představí pedagogům i 5 metodických pomůcek pro interaktivní práci se žáky. Nově připravené metodické materiály obdrží každý účastník semináře zdarma. Kapacita semináře je omezena.

 • Projekt Nadání

  Oldřich Vybíral | 23.08.2019

  Zajímavá nabídka pro žáky 3. a 4. ročníku středních škol (věkové rozmezí 17 – 21 let). Jedná se o mentoringový program, který se zaměřuje na mladé lidi a jejich profesní nasměrování. Projekt je primárně pro středoškoláky pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí (avšak není podmínkou).

 • Světový den laskavosti - happening #jsemlaskavec

  Oldřich Vybíral | 22.08.2019

  V úterý 13. listopadu 2019 na Světový den laskavosti chystáme již potřetí celostátní happening #jsemlaskavec pro všechny děti, žáky, školáky i studenty, kteří budou v tento den konat dobré skutky.

RSS