Vloženo: 07.09.2020 08:24
Autor: Pavla Tichá

Organizace

Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 01.10.2020 9:00
  • Konec: 01.10.2020 16:00
  • Místo: Brno, Hybešova 15, 60200
  • Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, aula 3. patro

Jednodenní kurz lektora Martina Kožíška provede účastníky různými formami kyberšikany na Internetu. Účastníci se seznámí s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu. Účastníci kurzu získají přehled o jednotlivých formách kyberšikany a naučí se je pomocí jednotlivých kazuistik řešit. Budou představeny aktuální trendy v této oblasti.