Vloženo: 13.09.2019 12:26
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Odbor školství KrÚ JMK

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 19.09.2019 9:30
  • Konec:
  • Místo: Brno, Cejl 73, 601 82
  • Aula (místnost č. 117)

Jen pro zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem!

Program:
1. Ing. Petra Zukalová, referent agendy školních jídelen a odměňování, odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje - Školní stravování, závodní stravování a doplňková činnost ve školních jídelnách aktuálně
2. MVDr. Marcela Hadámková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stranice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - HACCP
3. MUDr. Eva Lysá, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých pracoviště Brno-město a Brno-venkov, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – Některá zjištění Orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) při kontrolách zařízení zajišťujících stravování dětí a žáků
4. Bc. Anna Packová, Státní zravotní ústav, Brno – Výsledky Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů
5. Bc. Anna Packová, Státní zdravotní ústav, Brno – Školní stravování ve světě
6. MVDr. Marcela Hadámková, MUDr. Eva Lysá, Bc. Anna Packová, Ing. Petra Zukalová – diskuze