Vloženo: 30.03.2017 16:10
Autor: Irena Chaloupková

Organizace

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 30.08.2017 9:00
  • Konec: 30.08.2017 16:30
  • Místo: Brno, Grohova 14/16, 602 00

Hlavním cílem kurzu je seznámení se s aktivitami využívajícími prvky muzikofiletiky, dramafiletiky a storytellingu. Účastníci si v průběhu kurzu postupně a systematicky osvojují principy činností a možnosti jejich zařazení a využití ve výuce a výchově žáků. Aktivity (techniky na procvičení asociace, vizualizace, psychomotoriky, především koordinace pohybů, mluveného projevu, schopnosti formulace vlastního názoru a naslouchání, koncentrace, atd.) se váží na všestranný rozvoj osobnosti člověka, zaměřují se na osobnost samotnou, její vztahy ke světu a společnosti, etické a estetické hodnoty. V kurzech volíme zážitkovou formu předávání informací, praktické zažití dovedností a individuální přístup k účastníkům. Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852.